fot. Mazur Large

Jak czcimy Maryję?

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Katolicy głęboko wierzą w to, że adoracja i cześć należy się przede wszystkim samemu Bogu.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że katolicy to wierni czciciele Matki Bożej. W końcu często klękamy przed jej licznymi wizerunkami. Osobie z zewnątrz może wydawać się, że łamiemy pierwsze z 10 przykazań: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”.

Ale czy to prawda? Czy katolicy naprawdę czczą Maryję jak Boga?

Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego:

Najświętsza Dziewica słusznie doznaje od Kościoła czci szczególnej. Już też od najdawniejszych czasów Błogosławiona Dziewica czczona jest pod zaszczytnym imieniem Bożej Rodzicielki, pod której obronę uciekają się w modlitwach wierni we wszystkich swoich przeciwnościach i potrzebach. Kult ten, choć zgoła wyjątkowy, różni się przecież w sposób istotny od kultu uwielbienia, który oddawany jest Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym, i jak najbardziej sprzyja temu kultowi. Wyraża się on w świętach liturgicznych poświęconych Matce Bożej oraz w modlitwie maryjnej, takiej jak różaniec, który jest streszczeniem całej Ewangelii [KKK 971].

Wierzymy, że najwyższa cześć i chwała należy się tylko i wyłącznie samemu Bogu. Kiedy modlimy się przez konkretnego świętego, jakim jest chociażby Maryja, prosimy o pośrednictwo w wypraszaniu łask u Boga. Modlitwa ta nie jest jednak żadnym wielbieniem, a raczej stanowi prośbę skierowaną przez jedno Boże stworzenie do drugiego.

fot. pixabay.com

Jak napisał św. Ludwik Maria de Montfort: „Wraz z całym Kościołem uznaję, że Maryja, będąc jedynie stworzeniem dokonanym przez Boga, jest w porównaniu z Jego nieskończonym majestatem najmniejszą drobiną, a raczej jest po prostu niczym, ponieważ tylko On może powiedzieć: „Jestem, który jestem”. Podstawową różnicą między ludźmi a Maryją jest to, że my pozostajemy na Ziemi, ona jednak z ciałem i duszą żyje w obecności samego Boga”.

Co niesamowite, Bóg mając przecież wpływ na wszystkie rzeczy dokonywane na Ziemi, postanowił wybrać Maryję jako instrument swojej wiecznej chwały. W końcu to ona, a nie kto inny jest Matką Bożą, która nosiła w łonie wydała na świat Syna Bożego.

Przed śmiercią na krzyżu Jezus oddał własną matkę nam wszystkim. Katolicy kochają Maryję Dziewicę i czczą ją nie jako „boginię”, ale raczej jako duchową matkę prowadzącą do jej Syna. 

***
Tłumaczenie: Maksymilian Nagalski

Zobacz także
Wasze komentarze