maryja

Fot. cathopic

Jak Maryja przekazuje nasze modlitwy Bogu? Tłumaczy św. Ludwik Grignion de Montfort

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

– Maryja jest zaprawdę przedziwnym echem Boga – pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który oddał się Jej w niewolę miłości i na wyłączną własność. Pokazał też jak Matka Boża przekazuje nasze modlitwy prosto do Ojca w Niebie.

Kiedy przywołujemy w naszych modlitwach Maryję, tak naprawdę nie modlimy się „do Niej”, a za Jej wstawiennictwem – prawdziwe uwielbienie oddajemy wyłącznie Bogu. Oczywiście zdawał sobie z tego sprawę św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, który jednak postanowił „całkowicie poświęcić się Jezusowi” właśnie przez Matkę Bożą. W swoim największym dziele – „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” postanowił wyjaśnić w jaki sposób prawdziwe oddanie się Maryi prawie, że „w jednym miesiącu oddasz Jezusowi więcej chwały niż przez inne ćwiczenia, choćby trudniejsze, w ciągu kilku lat”.

>>> Największe pragnienie, które Maryja ma w sercu 

cudowny medalik Maryja

Fot. Cathopic

Montfort wyjaśnia, że Maryja stanowi czysty, bezpośredni kanał, którym nasze modlitwy wędrują prosto do Boga. Jak pisze:

Ona jest echem Bożym, które nic nie mówi i niczego innego nie powtarza, jak Bóg. Jeśli powiesz: Maryja, Ona powie: Bóg. Elżbieta wysławiała Maryję i nazwała błogosławioną Tę, która uwierzyła; Maryja zaś jako wierne echo Boga zaintonowała: Wielbi dusza moja Pana. Jak Maryja uczyniła wówczas, tak czyni codziennie. Gdy Ją wielbisz, chwalisz, lub Jej coś ofiarujesz, to wielbisz, kochasz, czcisz Boga i dajesz Bogu przez Maryję i w Maryi.

Św. Ludwik obrazuje także, że Maryja zabiera nasze modliwy w swoje czcigodne ręce, przemienia je i przekazuje Ojcu:

Najświętsza Panna z wielkiej ku nam miłości przyjmuje w swe dziewicze dłonie dary, jakie składamy Jej z naszych uczynków, a nadając im pięknośći cudowny blask, sama je ofiarowuje Chrystusowi, przez co przynoszą one Panu naszemu więcej chwały, niż gdybyśmy to mynaszymi grzesznymi rękami składali Mu je w ofierze.

>>> Poranna modlitwa do Matki Bożej

Kiedy następnym razem postanowisz modlić się za wstawiennictwem Matki Bożej, pamiętaj, że im bliżej jesteśmy Maryi, tym bliżej jesteśmy Boga.

Zobacz także
Wasze komentarze