cathopic.com

Krótki wieczorny rachunek sumienia dla każdego

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Chrześcijanin, który chce przeżywać każdy dzień w bliskości z Chrystusem wie, jak ważne jest to, by zdać sobie sprawę z własnej słabości. Kończąc dzień warto zastanowić się jak go przeżyliśmy i podjąć refleksję nad tym, co w naszym życiu można zmieniać na lepsze. Pomoże nam to jeszcze wierniej naśladować Jezusa oraz uświadomi, jak bardzo potrzebujemy Bożej miłości i przebaczenia.

– Czy przeżyłem dzisiejszy dzień w miłości Boga?

– Co zrobiłem dziś dobrego?

Czy jestem w stanie łaski uświęcającej, tzn. bez grzechu ciężkiego?

– Czy czyniłem dobrze Chrystusowi w bliźnich moich?

– Chryste, w którym człowieku skrzywdziłem dziś Ciebie?

– W którym człowieku odmówiłem Tobie miłości?

– W którym człowieku okazałem Tobie serce?

– W którym człowieku sprawiłem Ci radość?

– Jak wykonałem obowiązki zawodowe?

– Czy należycie wykorzystałem(am) czas?

– Czy zaniedbałem dobro?

– Na co zwrócę uwagę w dniu jutrzejszym, by go przeżyć pełniej w miłości Boga i bliźniego?

Zobacz także
Wasze komentarze