Nabożeństwo 6 niedziel – wzrost życia duchowego i odpust zupełny

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Święty Alojzy Gonzaga żył tylko 23 lat. Porzucił szlachetne pochodzenie, by studiować i opiekować się potrzebującymi. Zostawił po sobie nabożeństwo. Papież Klemens XII ustanowił odpust zupełny dla tego, kto je odprawi.

„Raccolta” – papieski zbiór modlitw i odpustów – tak wyjaśnia wymogi dotyczące odprawiania tego szczególnego nabożeństwa:

Aby uzyskać odpust zupełny, konieczne jest, aby sześć niedziel następowało po sobie oraz żeby odprawiający nabożeństwo wierny, w duchu prawdziwej pokuty, odbywszy spowiedź i przyjmując regularnie Komunię świętą, pobożnie medytował, głośno odmawiał modlitwy oraz zaangażował się w inne dzieła pobożności chrześcijańskiej ku czci Świętego.

Nabożeństwo sześciu niedziel

Pierwsza niedziela skupia się na Najświętszej Maryi Pannie i Niepokalanemu Poczęciu. Ćwiczenia w tygodniu: każdego dnia odmawiajcie różaniec i proście Maryję o pokazanie sensu każdej tajemnicy różańcowej w waszym życiu.

Druga niedziela dotyczy pokory. Ćwiczenia w tygodniu: odmawiajcie codziennie „Magnificat”, ponieważ nie ma lepszej modlitwy o pokorę niż ta. Starajcie się w tym tygodniu z pokorą akceptować wasze codzienne krzyże.

Trzecia niedziela poświęcona jest pokucie. Ćwiczenia w tygodniu: raz dziennie znajdźcie sobie jedną często zażywaną przyjemność, której się pozbawicie tego dnia dobrowolnie. I nikomu o tym nie mówicie.

Czwarta niedziela bierze za cel czystość. Ćwiczenia w tygodniu: Nie idźcie w tym tygodniu na żadne kompromisy z jakąkolwiek nieczystością. Nie można pozostać długo czystym bez pomocy. Proście zatem codziennie Najświętszą Matkę oraz św. Alojzego, by wypraszali wam u Boga łaskę wytrwania w czystości.

Piąta niedziela skupia się na miłości do Boga. Ćwiczenia w tygodniu: jeśli możecie, codziennie przystępujcie w tym tygodniu do Komunii świętej – sakramentu Miłości. Jeśli nie macie takiej możliwości, wzbudźcie przynajmniej takie pragnienie: przyjęcia duchowo Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Bo gdzie skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Szósta niedziela dotyczy miłości bliźniego. Ćwiczenia w tygodniu: przeczytajcie fragment Listu św. Pawła do Rzymian – rozdział 12, wersy od 6 do 21. I rozważając to słowo, badajcie swe sumienie. Św. Alojzy żył w pełni tym słowem. Proście go, by pomagał wam żyć nim w podobny sposób.

Nabożeństwo 6 niedziel – wzrost życia duchowego i odpust zupełny
5.9 (98.57%) 14 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze