cathopic.com

Piękna modlitwa do Matki Bolesnej pomoże w cierpieniu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Maryja jest wzorem pokornego znoszenia krzywd i cierpienia. Była świadkiem straszliwej śmierci swojego Syna na krzyżu. Doskonale rozumie nasz ludzki ból i jak prawdziwa Matka daje nam pocieszenie w trudnych chwilach. 

Jeśli w twoim życiu zmagasz się z cierpieniem, które cię przerasta, nie wahaj się oddać Matce Bożej w opiekę i powierzyć jej problemy. Ona z pewnością zaniesie je do tronu Jezusa, który patrzy na ciebie z miłoscią.

Matko Bolesna stojąca pod krzyżem! Naucz nas trwać mężnie przy cierpiących i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii. Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę, by nie marnowali cierpienia, lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego!

Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi! Oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia – jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. 

Maryjo! pomóż nam i wszystkim ludziom udręczonym odkrywać w cierpieniu głęboki sens.Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat, nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego zbawienia. Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze mój, jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.

Zobacz także
Wasze komentarze