Rabin Schudrich: doceniamy komunikat Episkopatu ws. kontynuowania dialogu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Głęboko doceniamy komunikat z ostatniego spotkania Episkopatu, który mówi o konieczności kontynuowania dialogu i potępienia wszelkich form antysemityzmu. Podobnie my, rabini będziemy nadal wypowiadać się przeciwko antypolskim zarzutom wśród Żydów”.

Te słowa napisał Michael Schudrich reprezentujący Związek Rabinów RP wraz z Lesławem Piszewskim, Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w liście do abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Po ubiegłotygodniowym Zebraniu Plenarnym Episkopatu, w związku z powracającą kwestią relacji polsko-żydowskich, biskupi podkreślili konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Przypomnieli, że wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego​. Wskazali również na heroiczne postawy Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej.

W liście do abp. Gądeckiego, podpisanym przez rabina Schudricha i przewodniczącego Lesława Piszewskiego, przedstawiciele środowisk żydowskich piszą: „głęboko doceniamy komunikat z ostatniego spotkania Episkopatu, który mówi o konieczności kontynuowania dialogu i potępienia wszelkich form antysemityzmu. Jesteśmy przekonani, że biskupi rozumieją również, jak wielce istotne jest zwalczanie wszelkiego antysemityzmu, nawet wówczas, gdy zdarza się to wśród duchowieństwa, kiedy jest to sprawą niezwykle trudną. Podobnie my, rabini będziemy nadal wypowiadać się przeciwko antypolskim zarzutom wśród Żydów”.

W liście zaznaczono chęć dalszego dialogu. „Z niecierpliwością czekamy na dalsze pogłębianie naszej przyjaźni oraz krzewienie braterstwa i szacunku dla wszystkich dzieci Bożych w całej Polsce” – zaznaczają autorzy listu. 

Rabin Schudrich: doceniamy komunikat Episkopatu ws. kontynuowania dialogu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze