Rosja Lenina a Kościół

Rosja Lenina a Kościół

Rosja: prawosławny katechizm potępia przeciwników ekumenizmu

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Roboczy projekt Katechizmu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego ukazał się na stronie internetowej pravoslavie.ru. Jest  dziełem Synodalnej Komisji Biblijno-Teologicznej Patriarchatu Moskiewskiego, a jego pojawienie się w sieci wywołało duże zainteresowanie i szeroką dyskusję. Szczególnie dużo namiętności wzbudziła końcowa część projektu, krytykująca przeciwników ekumenizm, których w całym prawosławiu, w tym także rosyjskim, jest niemało.

Myśl o opracowaniu takiego dzieła, któremu swego błogosławieństwa udzielił patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl, zrodziła się na Soborze Biskupim w 2008. Święty Synod powierzył następnie Komisji Biblijno-Teologicznej przygotowanie w ciągu roku projektu przyszłego katechizmu. Do prac nad nim zaproszono czołowych teologów, członków wspomnianej Komisji, profesorów uczelni teologicznych i specjalistów z różnych dziedzin teologii.

Sobór postanowił przekazać projekt m.in. stałym członkom Świętego Synodu RKP, głowom autonomicznych Kościołów prawosławnych, podlegających Patriarchatowi Moskiewskiemu (np. na Białorusi, Ukrainie, w Estonii, na Łotwie czy w Mołdawii), Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego za Granicą.

Projekt przyszłego Katechizmu, uwzględniający zgłoszone uwagi i poprawki, jest opublikowany w internecie w celu dyskusji nad nim w całym Kościele. Katechizm obejmuje takie zagadnienia, jak podstawy wiary prawosławnej, porządku kanonicznego i życia liturgicznego Kościoła prawosławnego, prawosławnego nauczania moralnego, nauczania na temat godności, wolności i praw człowieka oraz podstawowe zasady postawy wobec nieprawosławnych.

Najwięcej sporów i namiętności wywołała część mówiąca o organizacjach i spotkaniach ekumenicznych. Rozdział o stanowisku wobec nieprawosławnych stanowi, że przedstawiciele rosyjscy na dwu- i wielostronnych rozmowach z innymi wyznaniami chrześcijańskimi zawsze niezachwianie bronią czystości wiary prawosławnej. Zwraca się uwagę, że w ciągu wielu dziesięcioleci trwania ruchu ekumenicznego żaden Kościół lokalny nigdy nie zdradził prawosławia. Przeciwnie, przedstawiciele tych Kościołów zawsze byli posłuszni swych władzom duchownym i działali w całkowitej zgodzie z kanonami, nauczaniem soborów powszechnych, ojców Kościoła i Świętą Tradycją prawosławia.

             fot: cerkiew

Projekt Katechizmu stwierdza, iż „Kościół potępia tych, którzy – wykorzystując nieprawdziwe informacje – rozmyślnie wypaczają zadanie Kościoła prawosławnego w jego świadectwie przed światem nieprawosławnym i świadomie zniesławiają władze kościelne, oskarżając je o zdradę prawosławia”. Dokument stwierdza, że za działania tego rodzaju będą nakładane na ich sprawców sankcje kanoniczne.

Tendencje i nastroje antyekumeniczne są dziś bardzo rozpowszechnione w światowym prawosławiu, choć w różnym stopniu w poszczególnych Kościołach. Najbardziej nieprzychylne stanowisko w tej sprawie zajmują Kościoły prawosławne Bułgarii i Gruzji, które w połowie lat dziewięćdziesiątych wystąpiły oficjalnie z takich międzynarodowych organizacji międzywyznaniowych jak Światowa Rada Kościołów i Konferencja Kościołów Europejskich.

Silne postawy przeciw zbliżeniu z innymi wyznaniami występują też np. w Kościołach Grecji, Jerozolimy i Cypru, ale pozostają one nadal we wspomnianych międzynarodowych organizacjach chrześcijańskich i uczestniczą w dialogach teologicznych z innymi Kościołami (np. z katolickim). Proponowany projekt Katechizmu rosyjskiego jest pierwszą próbą stawienia czoła takim tendencjom.

Rosja: prawosławny katechizm potępia przeciwników ekumenizmu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze