Rosja: rozpoczęło się X zgromadzenie Ruskiego Świata

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W czwartek 3 listopada – w przededniu Dnia Jedności Ludowej – w Moskwie otwarto X zgromadzenie Ruskiego Świata z udziałem 900 osób z 93 krajów. Na otwarcie przybyli przedstawiciele politycznego, kulturalnego, naukowego i społecznego życia Rosji, w tym zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl.

Rozpoczęte dzisiaj wydarzenie jest corocznym forum międzynarodowym, organizowanym od 2007 przez fundację „Russkij Mir”. Spotkanie, odbywające się w gmachu rządu (władz) Moskwy, otworzyli przewodnicząca Rosyjskiej Akademii Wychowania i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej oraz rektorka Uniwersytetu Państwowego w Sankt-Petersburgu L. Wierbicka oraz przewodniczący Fundacji „Russkij Mir” i Komitetu Dumy Państwowej ds. Wykształcenia i Nauki W. Nikonow.

Przemówienia powitalne wygłosili również m.in. wiceprzewodniczący Administracji Prezydenta M. Magomedow i patriarcha Cyryl, a także inni przedstawiciele rządu, parlamentu, władz stołecznych oraz islamu i judaizmu.

W. Nikonow zapoznał zebranych z nowymi inicjatywami kierowanej przez siebie fundacji, m.in. poinformował o rozpoczęciu międzynarodowego konkursu twórczego „Światowy Puszkin”, którego celem ma być przyczynianie się do popularyzowania języka i literatury rosyjskiej na całym świecie.

Na zakończenie otwarcia odbył się koncert w wykonaniu artystów rosyjskich.

Fundacja „Ruski Mir” (Świat Ruski) powstała na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej z 21 czerwca 2007. Głównym jej zadaniem jest wykonywanie zadań statutowych, do których należą m.in. popularyzowanie języka i kultury rosyjskiej, popieranie programów nauczania tego języka i projektów w dziedzinie współpracy humanistycznej, sprzyjanie działalności zagranicznych rosyjskojęzycznych środków przekazu, wspieranie badań i projektów naukowych, przyczyniających się do poznawania, zachowania i rozwijania języka, kultury, tradycji, historii i filozofii świata rosyjskiego.

Członkowie rady nadzorczej fundacji biorą udział w pracach Rad ds. Języka Rosyjskiego, działających przy prezydencie i przy rządzie Rosji oraz Towarzystwa Piśmiennictwa Rosyjskiego. Fundacja aktywnie współpracuje z różnymi ministerstwami, instytutami Rosyjskiej Akademii Nauk i innymi podobnymi placówkami oraz z wyższymi uczelniami.

Rosja: rozpoczęło się X zgromadzenie Ruskiego Świata
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze