Rządowe wsparcie dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

„Za życiem” – taką nazwę ma nosić rządowy program wsparcia rodzin oraz matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych. Jest to rządowa odpowiedź na odrzucony niedawno obywatelski projekt całkowitego zakazu aborcji.

Jego opracowaniem ma się zająć międzyresortowy zespół powołany przez premier Beatę Szydło. Międzyresortowy zespół zyskał umocowanie prawne dzięki specjalnemu zarządzeniu prezesa Rady Ministrów i – jak poinformowano na stronach Kancelarii Premiera – rozpoczął już prace.

Zarządzenie jest datowanie na 4 października br., a więc powstało dzień przed tym, jak sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała odrzucenie obywatelskiego projektu całkowitego zakazu aborcji oraz na dwa dni przed ostatecznym odrzuceniem tegoż projektu na sali plenarnej Sejmu.

W trakcie ówczesnej debaty sejmowej premier Beata Szydło poinformowała o rządowych planach wprowadzenia programu wsparcia dla rodzin i matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych.

Z wypowiedzi premier Szydło wiadomo, że program ma zawierać m.in. konkretne wskazówki dotyczące opieki nad matką zarówno w okresie prenatalnym, jak i po przyjściu na świat dziecka oraz jego późniejszego wychowania.

Projekt ustawy w tej kwestii ma się pojawić do końca miesiąca, a za jego przygotowanie odpowiedzialny jest właśnie międzyresortowy zespół. Premier zaprosiła do konsultacji nad projektem ustawy wszystkie kluby parlamentarne – „nawet tych z państwa, którzy chcą liberalizować prawo aborcyjne”.

Jak poinformowała premier, w trakcie prac nad budżetem na rok 2017 rząd ma zgłosić poprawki zabezpieczające środki finansowe na realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” już od 1 stycznia przyszłego roku.

Zostanie też przeprowadzona – jak zapowiedziała szefowa rządu – „kompleksowa, szeroko zakrojona społeczna akcja informacyjna, wspierająca i promująca ochronę życia”.

Przewodniczącym zespołu został wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Pozostali członkowie to sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Grzegorz Schreiber, wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, wiceminister finansów Wiesław Janczyk, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński, wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka i podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Sebastian Chwałek.

Zgodnie z zapisami zarządzenia, członkowie zespołu mają prawo korzystać ze zleconych uprzednio analiz, opinii i ekspertyz oraz zapraszać na swoje posiedzenia, z głosem doradczym, osoby spoza swojego składu. Zespół został stworzony „na okres wykonania zadania” (czyli opracowania programu „Za życiem”), a udział w jego pracach jest nieodpłatny.

fot. Kancelaria Premiera, flickr

Zobacz także
Wasze komentarze