Fot. oblaci.pl

„Skarb polskiej kultury i historii” – konferencja naukowa o Świętym Krzyżu w Poznaniu

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się interdyscyplinarna konferencja naukowa “Klasztor na Świętym Krzyżu – skarb polskiej kultury i historii”. Spotkanie, które potrwa do 17 listopada 2018 roku zorganizowały wydziały: Teologiczny i Historyczny uniwersytetu poznańskiego. Zgromadziło ono naukowców z Kielc, Wrocławia, Warszawy oraz Poznania, którzy w różnych aspektach ukażą blisko 1000-letnie dziedzictwo opactwa świętokrzyskiego.

Konferencje otworzyli wspólnie: dziekan Wydziału Historycznego UAM – prof. dr hab. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Teologicznego UAM – ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak oraz Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, a zarazem adiunkt w Zakładzie Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UAM – o. dr hab. Paweł Zając OMI. Wykłady mają charakter otwarty, pośród słuchaczy są także oblaci i nowicjusze z klasztoru na Świętym Krzyżu oraz klerycy seminarium obrzańskiego.

Fot. oblaci.pl

Pośród poruszanych tematów dotykano historii opactwa na różnych płaszczyznach. Począwszy od historycznego znaczenia klasztoru oraz działalności benedyktyńskiej dla dziejów Polski, także w nawiązaniu do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości; poprzez ukazanie znaczenia kultu Relikwii Drzewa Krzyża Świętego – który wyniósł klasztor do rangi pierwszego sanktuarium narodowego – miejsca licznych pielgrzymek, w tym polskich królów; a skończywszy na lingwistycznej analizie Kazań Świętokrzyskich oraz teologicznej perspektywie w badaniach nad pobożnością jednego z XV wiecznych mnichów benedyktyńskich – Mikołaja. Ojciec dr hab. Paweł Zając OMI ukazywał znaczenie świętokrzyskiego klasztoru w korespondencji XVIII-wiecznych nuncjuszy apostolskich w Warszawie.

Konferencji towarzyszy wystawa autorstwa dr. Czesława Hadamika – “Święty Krzyż – miejsca pamięci”. Można ją obejrzeć przez najbliższe dwa tygodnie w holu głównym Wydziału Historycznego UAM przy ul. Umultowskiej 89d w Poznaniu.

Fot. oblaci.pl

Od 1936 roku klasztorem opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, którzy są również kustoszami największych w Polsce relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Ich wkład w historię tego miejsca, jak również przekazywanie i kultywowanie tradycji oraz kultury, ukazał o. mgr Dariusz Malajka OMI – rektor Bazyliki Mniejszej na Świętym Krzyżu. Sympozjum wpisuje się w kończący się w naszej prowincji Rok Krzyża Świętego, który stanowi etap przygotowań do świętowania 100. rocznicy istnienia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (1920-2020). Towarzyszyła mu peregrynacja Relikwii po oblackich klasztorach i parafiach, powierzonych naszemu zgromadzeniu. Ogromny wkład w to wydarzenie włożyli oblaci z klasztoru na Świętym Krzyżu.

Pełen wykaz prelegentów i tematów:

 • prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Instytut Historii UJK Kielce, Instytut Historii PAN Warszawa) – Praktyki pobożne Mikołaja z Wielkiego Koźmina (zm. 1490 r.) mnicha łysogórskiego.
 • dr hab. prof. UAM Tomasz Mika (Instytut Filologii Polskiej UAM Poznań) – Na skrzyżowaniu języków. Kazania świętokrzyskie jako szczególny przypadek dwujęzyczności.
 • dr hab. prof. IHUWr Wojciech Mrozowicz (Instytut Historii Uniwersytet Wrocławski) – Kultura historyczna benedyktynów świętokrzyskich w średniowieczu.
 • dr hab. prof. IHPAN Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii PAN Warszawa) – Królewski kult relikwii świętokrzyskiej za panowania Władysława II Jagiełły.
 • dr hab. prof. UAM Rafał Witkowski (UAM Poznań) – Badania prosopograficzne wspólnoty benedyktynów świętokrzyskich w czasach nowożytnych
 • dr hab. prof. UJK Jacek Pielas (Instytut Historii UJK Kielce) – Konstancja Kolumba z Denhoffów Sanguszkowa (1716-1791) – protektorka benedyktynów łysogórskich?
 • dr hab. Jerzy Kaliszuk (Instytut Historii Nauki PAN Warszawa) Księgozbiory klasztorów benedyktyńskich w późnośredniowiecznej Polsce.
 • dr hab. Paweł Zając OMI (UAM Poznań) – Święty Krzyż w korespondencji XVIII-wiecznych nuncjuszy apostolskich w Warszawie.
 • dr Czesław Hadamik (Kielce) – Święty Krzyż jako pomnik historii.
 • mgr Justyna Dziadek (Instytut Historii UJK Kielce, Muzeum Narodowe Kielce) – Mistyka krzyża w kazaniach Mikołaja Włoskiego, benedyktyńskiego mnicha że Św. Krzyża (I poł. XV w.).
 • mgr Dariusz Malajka OMI (Św. Krzyż) – Wkład Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w ożywianie oraz promowanie historii i tradycji religijnej i kulturowej klasztoru na Świętym Krzyżu w latach 1936-2018.

Fot. oblaci.pl


Święty Krzyż
 to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Historycy datują powstanie opactwa benedyktyńskiego na czasy panowania Bolesława Krzywoustego. Od 1936 roku opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. W 2017 r. klasztor na Świętym Krzyżu został wpisany na listę “Pomników Historii”.

Źródło: oblaci.pl

Zobacz także
Wasze komentarze