Na początku maja Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczęło projekt odbudowy równiny Niniwy w Iraku. Bojówki tzw. Państwa Islamskiego, wycofując się z zajętych przez siebie ziem, zrównały z ziemią bądź zdewastowały około 12 tys. zabudowań należących do chrześcijan. Zniszczone zostały domy prywatne, szpitale, szkoły, kościoły i budynki duszpasterskie. Pomo Kościołowi w Potrzebie inicjując projekt odbudowy równiny Niniwy, przyczynia się do powrotu tamtejszych chrześcijan do swoich rodzinnych ziem. Zdjęcia, które prezentujemy to obraz pozostałości po tzw. Państwie Islamskim. Zostały wykonane w lutym, tego roku (foto. PKWP).

Starożytne Kościoły znikają na naszych oczach [AUDIO]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W obradach Dzieła Pomocy Kościołom Wschodnim (ROACO) uczestniczył ks. Andrzej Halemba ze stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Podkreślił on, że spotkania Dzieła zawsze mają charakter powszechny, dotyczą całego Kościoła. Tym razem jednak, ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie, skoncentrowano się na tragedii chrześcijan z tego regionu.

Starożytne Kościoły znikają na naszych oczach [AUDIO]
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze