laptop

Fot. pixabay

Święty Izydorze, patronie internautów, módl się za nami!

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Miliony Internautów na całym świecie uważa świętego Izydora za swojego patrona. Ale dlaczego wybrali właśnie tego średniowiecznego świętego? Zobacz, to naprawdę ciekawe. I pomódl się do niego o dobre korzystanie z Internetu.

Święty Izydor stworzył dzieło o nazwie Codex etimologiarum, który był próbą usystematyzowania ówczesnej wiedzy. Możemy powiedzieć, że to taka encyklopedia. Współcześnie między innymi ze względu na praktyczność tego dzieła i łatwość dostępu do różnych dziedzin wiedzy, sprawia, że jest nazywany twórcą pierwszej bazy danych. Dlatego hiszpańscy internauci, inspirowani wskazówkami i zaleceniami Papieskiej Rady Środków Społecznego Przekazu, przyjęli św. Izydora z Sewilli za swojego patrona. Obecnie swoim patronem nazywa go wielu internautów całego świata.

Korzystanie z Internetu otwiera przed nami ogromne możliwości. Ważne, abyśmy w sieci zawsze szukali tego, co służy naszemu dobru. Oto modlitwa, dzięki której czas w spędzony w Internecie będzie pożyteczny!

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre,
prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,
przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie
i traktowali z miłością i cierpliwością
wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

Zobacz także
Wasze komentarze