Święty Krzyż: ponad 600 osób na zjeździe Przyjaciół Misji Oblackich

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ponad 600 osób należących do grona Przyjaciół Misji Oblackich w regionie świętokrzyskim wzięło udział w zjeździe, który odbył się 22 października w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Zebrani modlili się w intencji misjonarzy i misjonarek duchownych oraz świeckich. Eucharystii w bazylice mniejszej przewodniczył superior o. Zygfryd Wiecha. Homilię wygłosił o. Dariusz Malajka, rektor bazyliki mniejszej i referent misyjny przy świętokrzyskim sanktuarium.

W homilii o. Malajka podkreślił, że podczas niedzieli misyjnej modlitwą ogarnięta jest wielotysięczna rzesza polskich misjonarzy: kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych, wiernych świeckich, wolontariuszy oraz przyjaciół, którzy wspomagają ich pracę misyjną modlitwą, cierpieniami i darami materialnymi.

Referent misyjny wskazywał na wielkie zaangażowanie i wspieranie dzieła misyjnego Kościoła przez Przyjaciół Misji Oblackich. – Dla nas bardzo bliscy są przyjaciele, którzy każdego dnia ofiarują swoją solidarną pomoc dla dzieła misyjnego Kościoła, w które jako rodzina zakonna jesteśmy bardzo zaangażowani. Oblaci posługują na wszystkich kontynentach. Dziś zapraszają do wspólnej modlitwy Przyjaciół Misji Oblackich – mówił duchowny.

– Jako duchowi synowie św. Eugeniusza de Mazenoda chcemy Wam powiedzieć za św. Pawłem, że zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości – mówił rektor bazyliki.

Kaznodzieja dziękował zebranym za każdą modlitwę, ofiarowane cierpienie i dary materialne. Podkreślił, że dzięki tej pomocy ojcowie i bracia oblaci docierają do wszystkich peryferii potrzebujących światła Ewangelii w Kamerunie, na Madagaskarze, w Skandynawii, w Rosji, na Białorusi, na Ukrainie, na Syberii, w Turkmenistanie, w krajach Ameryki Południowej, w krajach Europy Zachodniej.

O. Malajka zachęcał pielgrzymów do ewangelizowania i wskazywał na potrzebę autentyzmu i prawdziwości życia zgodnego z Ewangelią. – Wszyscy bez wyjątku – kapłani, osoby życia konsekrowanego, mężowie, żony, ojcowie, matki, dzieci młodzież – jesteśmy posłani do dzisiejszego świata, w którym ludzie chcą więcej i więcej posiadać – wskazywał duchowny.

Jak podkreślił, urzędnicy państwowi ciągle jeszcze owładnięci są korupcją, a politycy których wybraliśmy, by reprezentowali nasze sprawy ciągle zwodzą, obiecują, kłamią. – To my mamy być przypomnieniem stylu życia Jezusa dla nich wszystkich. My mamy mówić właśnie temu światu, że Bóg kocha miłością bez granic i czeka na nas. I na przeróżnych polach naszej działalności i obecności mamy stać w obronie wartości i mądrości Ewangelii – podkreślał kaznodzieja.

Na zakończenie niedzieli misyjnej odbyło się spotkanie z o. Władysławem Koziołem – długoletnim misjonarzem w Kamerunie, który podzielił się swoim doświadczeniem misyjnym, posługą oraz opowiadał o wielu zwyczajach afrykańskich, a także wspomniał o swojej pracy nad tłumaczeniem Księgi Psalmów dla ludu Gidarów.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są nim relikwie Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie zainicjował Bolesław Chrobry w 1006 r. Od X w. do kasacji opactwa w 1819 r. gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni, obecnie opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.

Zobacz także
Wasze komentarze