Te trzy uczynki to droga do nieba

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na tych trzech uczynkach powinno skupiać się nasze chrześcijańskie życie. Jezus wymienia je właściwie jednym tchem w rozdziale szóstym Ewangelii św. Mateusza, katechizm zaś opisuje je jako „najważniejsze dobre uczynki”. 

Trzy najważniejsze dobre uczynki, czyli modlitwa, post i jałmużna stanowią fundament chrześcijańskiej filozofii życia. Jak czytamy w Katechizmie:

Kan. 1434 (…) Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje chrzest lub męczeństwo, wymienia się jako środek otrzymania przebaczenia grzechów: wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim, łzy pokuty, troskę o zbawienie bliźniego wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości, która „zakrywa wiele grzechów”.

Oczywiście, aby uczynki te były naprawdę dobre, musimy być skoncentrowani na Bogu. Nie można ich wykonywać na pokaz, inaczej są puste. Mówi o tym Jezus w Ewangelii:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie» (Z rozdz. 6 Ewangelii wg św. Mateusza)

Te trzy uczynki to droga do nieba
6 (100%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze