#Triduum Paschalne

Grafika: Zofia Kędziora

#Triduum: Wielki Czwartek

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Triduum Paschalne w liturgii rozpoczyna się Wieczerzą Pańską w Wielki Czwartek, a kończy drugimi nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Patrząc jednak na przeżywane Tajemnice naszej wiary, jest to jedność: to męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  

Msza Wieczerzy Pańskiej, rozpoczyna – według tradycji żydowskiej ale także kościelnej (mówiącej o tym, że dzień rozpoczyna się po zachodzie Słońca) – święte Triduum Paschalne i tak naprawdę Wielki Piątek. W obrządku greckim wielkoczwartkowa Msza św. nazywa się nawet wigilią Wielkiego Piątku. Jest tak dlatego, że ustanowienie Eucharystii i śmierć naszego Pana na krzyżu to jedno, nierozerwalne wydarzenie. W liturgii Eucharystii kapłan powtarza słowa samego Jezusa: „To jest Krew, która za Was i za wielu będzie wylana”, przypominając, za Janem ewangelistą, że ustanowienie kapłaństwa i Eucharystii dokonało się tak naprawdę na Krzyżu.  

Fot. L’Osservatore Romano/Pool Photo via AP

W Wielki Czwartek odprawiana jest tylko jedna Eucharystia, a według tradycji nie wolno odprawiać jej bez udziału wiernych (Msza Krzyżma jest osobna, należy do Czwartku). Przed liturgią w kościołach opróżnia się tabernakulum, a Ciało Pańskie, które spożywają wierni, pochodzi tylko i wyłącznie z przeistoczenia podczas samej liturgii Eucharystii. Podczas konsekracji padają słowa „w dzień przed męką (…), to jest dzisiaj”, które przypominają, że w tym dniu nie tylko uczestniczymy w pamiątce, ale przede wszystkim realnym Wydarzeniu.  

Najbardziej jednak charakterystycznym momentem jest obrzęd mycia nóg – według tradycji – wszystkim sprawującym władzę w Kościele. Symbolizuje to i uwidacznia jednocześnie, jak powinna wyglądać służba: „dałem Wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. Po liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, która jest poza ołtarzem głównym, z boku. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu uwidacznia sens adoracji jako spotkania z żywym Bogiem.  

Opracowano na podstawie B. Dec, M. GajdaBoskie Święto – PASCHA, Szczecin 2003 r. 

Zobacz także
Wasze komentarze