Warszawa, 31.05.2018. Metropolita warszawski, kardyna³ Kazimierz Nycz podczas uroczystoœci Bo¿ego Cia³a, 15 bm. w Warszawie. W ca³ym kraju trwaj¹ obchody œwiêta Bo¿ego Cia³a – jednego z najwa¿niejszych œwi¹t w Koœciele katolickim. PAP/Tomasz Gzell

Uroczystości Bożego Ciała w Warszawie [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Centralne warszawskie obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się w czwartek mszą św. odprawioną pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza w archikatedrze św. Jana Chrzciciela.

Bezpośrednio po Eucharystii z archikatedry wyruszy uroczysta procesja do czterech ołtarzy polowych.

Przed rozpoczęciem uroczystości Bożego Ciała kardynał Nycz powiedział: „Rozpoczynamy modlitwą w intencji naszego miasta, w intencji naszej ojczyzny, naszej archidiecezji i wyznaniem naszej wiary w to, że Jezus Chrystus jest prawdziwie ukryty w Najświętszym Sakramencie dla nas i dla naszego zbawienia”.

fot. PAP/Tomasz Gzell

Uroczystości Bożego Ciała w Warszawie [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze