£añcut, 07.11.2016. Premier Beata Szyd³o (4L) i przedstawiciele regionów przez które bêdzie przebiega³ szlak Via Carpatia, po podpisaniu porozumienia o wspó³pracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia, podczas sesji otwieraj¹cej konferencjê „10 lat Deklaracji £añcuckiej. Via Carpatia dziœ, wyzwania na przysz³oœæ”, 7 bm. w £añcucie. (mr) PAP/Maciej Goclon

Via Carpathia: strategiczny szlak dla Europy Środkowo-Wschodniej 

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W Łańcucie rozpoczyna się realizacja inwestycji przy Via Carpathia szlaku o strategicznym znaczeniu dla Europy Środkowo-Wschodniej. Według premier Beaty Szydło będzie ona jedną z szans, które otwierają się przed tym regionem. 

Rozpoczęła się konferencja „10 lat deklaracji łańcuckiej – Via Carpathia dziś, wyzwania na przyszłość”. Odbywa się ona na 10 lat po złożeniu deklaracji przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według pani premier „ten czas nie został zmarnowany”.  

Via Carpathia to projekt międzynarodowego szlaku przebiegającego z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech. Stamtąd biegłby do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Według zapowiedzi ma być strategiczną inwestycją polskiego rządu i przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju oraz zwiększyć jego bezpieczeństwo. Z racji tego, że przebiegać on będzie przez wschodnią część Polski, mówimy o ścianie wschodniej. Jest ona traktowana priorytetowo, by kraj rozwijał się równomiernie. 

Premier pogratulowała europosłowi Tomaszowi Porębie, który przygotował raport na temat rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Został on przyjęty w europarlamencie przez pół tysiąca europarlamentarzystów, co, jak podkreśliła Beata Szydło, pokazuje, że dobrze przygotowane projekty zyskują akceptację. 

Dla ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka Via Carpathia jest ważna dla całej Unii Europejskiej. „Rozmawiamy z zewnętrznymi partnerami UE i znajdujemy ich wsparcie” – powiedział. Wśród zainteresowanych krajów są też Ukraina i Białoruś. 

„Wierzę w to głęboko, że kiedy będziemy już realizowali to zadanie w kolejnych etapach, kiedy będziemy mogli mówić z satysfakcją, że te plany przekształcają się w rzeczywiste efekty tych działań, będziemy mieli nie tylko satysfakcję z tego, że udało się zrobić coś ważnego, ale udało się pokazać Europie i światu, że potencjał Polski, ale i potencjał naszych partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej jest ogromny” – podsumowała premier. 

Via Carpathia: strategiczny szlak dla Europy Środkowo-Wschodniej 
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze