Warszawa, 07.11.2016. Puste miejsce dla przedstawiciela Sejmu, na sali rozpraw Trybuna³u Konstytucyjnego w Warszawie, 7 bm. Pe³ny sk³ad Trybuna³u Konstytucyjnego mia³ 7 bm. zbadaæ przepis o wy³anianiu kandydatów na prezesa TK. Taki wniosek z³o¿y³y PO i Nowoczesna po tym, jak 11 sierpnia TK uzna³ za niekonstytucyjne kilkanaœcie przepisów nowej ustawy o Trybunale z 22 lipca (rz¹d nie opublikowa³ tego wyroku). Posiedzenie nie rozpoczê³o siê o zaplanowanej godzinie, po tym jak sêdziowie TK wybrani przez obecny Sejm odmówili udzia³u w rozprawie. (mr) PAP/Pawe³ Supernak

Sędziowie TK wybrani przez obecny Sejm odmówili udziału w rozprawie

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Troje sędziów TK wybranych przez obecny Sejm: Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski odmówiła udziału w poniedziałkowej rozprawie Trybunału w pełnym składzie, dopóki nie będą do niego włączeni sędziowie nie dopuszczani do orzekania: Mariusz Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch.

W poniedziałek rano, przed planowaną rozprawą TK w sprawie zasad wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału cała szóstka wydała oświadczenie, w którym powołuje się na zapis ustawy i Konstytucji, że TK składa się z 15 sędziów. Dziennikarzom powiedzieli, że ich zachowanie nie jest bojkotem, lecz niezgodą na łamanie prawa przez prezesa TK.

Muszyńskiego, Morawskiego i Ciocha prezes Andrzej Rzepliński nie dopuszcza ani do orzekania w TK, ani do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym sędziów TK – co uznają oni za łamanie prawa (katowicka prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie – PAP).

Dziś w TK orzeka dziewięcioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji (Leon Kieres, Andrzej Wróbel, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Marek Zubik, Piotr Tuleja, Stanisław Rymar, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Stanisław Biernat i Rzepliński) oraz troje wybranych przez obecny Sejm (Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Zbigniew Jędrzejewski).

W tej sytuacji nie wiadomo czy odbędzie się poniedziałkowa rozprawa z wniosku PO i N ws. wyłaniania kandydatów na prezesa TK. Skład miał być 12-osobowy – bez trójki sędziów: Przyłębskiej, Pszczółkwoskiego i Jezdrejewskiego, nie ma pełnego składu.

Po oświadczeniu szóstki sędziów TK wydał oświadczenie przypominające, że 9 marca br. TK orzekł, iż pełny skład TK tworzą sędziowie „mający zdolność orzekania”.

Sędziowie TK wybrani przez obecny Sejm odmówili udziału w rozprawie
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze