Wielki Czwartek w Kościele prawosławnym i grekokatolickim

EPA/ATEF SAFADI

W Kościele prawosławnym i grekokatolickim dzisiaj Wielki Czwartek

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dziś w Kościele greckokatolickim i innych Kościołach wschodnich obchodzony jest Wielki Czwartek. Rozpoczyna on Święte Triduum Paschalne, które bezpośrednio przygotowuje do Wielkanocy. Przypadnie ona w najbliższą niedzielę.

Tak samo jak w Kościele łacińskim, w Wielki Czwartek wspomina się ustanowienie sakramentu kapłaństwa i Eucharystii.

Rano odprawiana jest Liturgia św. Bazylego pod przewodnictwem biskupa. Zazwyczaj odbywa się ona w katedrze, jednak są wyjątki. – Ponieważ nasza diecezja jest bardzo rozległa, pojawiła się sugestia kapłanów, aby tę liturgię sprawować nie tylko w katedrze, ale też w innych świątyniach, gdzie w otoczeniu jest więcej naszych parafii. Z tego względu w Wielki Czwartek będę sprawował liturgię w parafii ojców bazylianów w Warszawie – zapowiada abp Popowicz.

Wielki Czwartek w Kościele prawosławnym i grekokatolickim

EPA/ATEF SAFADI

Metropolita zauważa, że jest to korzystne dla kapłanów, ale również dla wiernych, którzy oddaleni od katedry, nigdy w życiu nie mieli udziału wziąć udziału w obrzędach porannej Mszy św. Wielkiego Czwartku.

W czasie tej liturgii biskup obmywa nogi kapłanom albo innym wyznaczonym mężczyznom. – Jest to znak tego, że mamy być sługami i mamy się upokarzać. Tak jak niedawno Ojciec Święty w Sudanie całował stopy przywódców tego kraju, żeby w końcu pomyśleli o pokoju – zauważa abp Popowicz.

Zgodnie z postanowieniem synodu biskupów Kościoła greckokatolickiego, oleje święte tego dnia święci tylko patriarcha abp Światosław Szewczuk. Następnie zostaną one dostarczone do diecezji i parafii na całym świecie. Ma to być wyrazem kolegialności i łączności całej Cerkwi greckokatolickiej z patriarchą.

Wieczorem natomiast odprawiana jest Jutrznia Męki Pańskiej, w czasie której śpiewa się lub odczytuje dwanaście fragmentów z czterech Ewangelii opisujących mękę Chrystusa.

Wielki Czwartek w Kościele prawosławnym i grekokatolickim

EPA/ATEF SAFADI

Okres Zmartwychwstania rozpoczyna się w Niedzielę Wielkanocną. O świcie odprawia się jutrznię wielkanocną, a po niej Eucharystię. W tym roku grekokatolicy będą świętować Wielkanoc 28 kwietnia, a więc tydzień po łacinnikach. Różnica wynika ze stosowania w liturgii kalendarza juliańskiego, a nie gregoriańskiego, oraz nieco innego sposobu wyznaczania daty tych świąt. We wszystkich Kościołach wypadają one w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca, ale Wschód dodaje do tego jeszcze jeden warunek: nie może to być wcześniej niż wiosenne zrównanie dnia z nocą (co wiąże się z obchodami Paschy żydowskiej). W efekcie bywa tak, że Wielkanoc obchodzi się wspólnie, ale i tak, że różnica może dochodzić nawet do pięciu tygodni.

W Polsce Kościół greckokatolicki tworzą dwie eparchie (diecezje): archidiecezja przemysko-warszawska, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz i diecezja wrocławsko-gdańska pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat.

Zobacz także
Wasze komentarze