Fot. pixabay.com

Dzisiaj 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczyna się 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne w Kościele powszechnym. „Rozeznawać, żyć powołaniem Pana” – to tytuł tegorocznego orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

„Nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości, ani pociągani serią chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego powołania!” – napisał Franciszek w orędziu na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Nawiązuje w nim do zaplanowanego na październik synodu biskupów, który będzie poświęcony młodzieży oraz rozeznawaniu powołania. „Przy tej okazji będziemy mogli zgłębić, w jaki sposób w centrum naszego życia mieści się powołanie do radości, które kieruje do nas Bóg i w jaki sposób jest to +plan Boga wobec mężczyzn i kobiet każdego czasu+” – czytamy w papieskim przesłaniu.

Papież Franciszek pisze w nim, że w każdym powołaniu chodzi o „słuchanie, rozeznawanie i życie”. Zachęca, by nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w słowo i życie Chrystusa, „zwrócić uwagę także na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary i pozostawania otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego”. Podkreśla, że także dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa. „Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozwijać umiejętność +czytania w swoim+ życiu i zrozumienia gdzie i do czego wzywa go Pan, by kontynuował Jego misję” – pisze papież.

Na zakończenie orędzia zachęca do podjęcia „ryzyka wyboru”. „Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym +oto jestem+, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana” – pisze papież Franciszek w orędziu.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania. Jak co roku, do polskich parafii trafiły przygotowane specjalnie na ten czas materiały duszpasterskie. „Każdy z nas potrzebuje łaski Boga, aby nasze starania o dzieło powołań przynosiło owoce Boga […] Nie możemy zapomnieć, że nie wystarczą tylko ludzkie strategie i swoista działalność rekrutacyjna. Nieustannie powinniśmy rozważać i dojrzale przeżywać słowo Jezusa Chrystusa” – napisał we wprowadzeniu do nich delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań bp Marek Solarczyk.

Podkreśla w nim, że Tydzień Modlitw o Powołania ma szczególne znaczenie. „Przede wszystkim nie możemy zapomnieć o przygotowaniach do XV Synodu Biskupów, który całej wspólnocie Kościoła przypomina o odpowiedzialności za młodych przeżywających wiarę i podejmujących rozeznanie swojego powołania. Z troską o to ważne dzieło będziemy przeżywać 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, a później kolejne dni naszej dogłębnej refleksji i szczerej modlitwy” – napisał w słowie wstępnym bp Solarczyk. Dodaje jednocześnie, że „nie chcemy zmarnować czasu, jaki daje nam Pan, abyśmy z coraz większą dojrzałością potrafili przeżywać prawdę, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Każdy z nas potrzebuje łaski Boga, aby nasze starania o dzieło powołań przynosiło owoce Boga. Tak bardzo chcielibyśmy, aby nasze świadectwo wiary i przeżywanego powołania zapaliło ogień miłości Boga w młodych sercach”.

Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. Wojciech Sadłoń poinformował PAP, że w 2017 r. 2163 kandydatów do kapłaństwa przygotowuje się w 42 strukturach diecezjalnych, w tym 730 na etapie studiów filozoficznych, 1310 studiów teologicznych oraz 123, którzy przerwali studia. Dodatkowo 256, którzy jeszcze nie rozpoczęli formacji, ale planuje wstąpić do seminarium diecezjalnego. Z kolei 727 kandydatów przygotowuje się we wspólnotach życia konsekrowanego – w zakonach.

Zgodnie z danymi statystycznymi z września 2016 r., najwięcej kandydatów zgłosiło się do Wyższego Seminarium Duchownego w diecezji tarnowskiej – 36. Drugie miejsce zajął Poznań i Katowice, gdzie zgłosiło się ich po 20. Z kolei najmniej chętnych było w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, sosnowieckiej, gnieźnieńskiej, elbląskiej i bydgoskiej.

Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego największym zainteresowaniem młodych z Polski cieszył się zakon franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 kandydatów i zakon dominikanów, gdzie było 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej w ub.r. mieli kapucyni (19) oraz jezuici salezjanie (po 18). Łącznie w Polsce jest 1633 zakonników, w tym na pierwszym roku formacji 181, zaś w nowicjacie 234.

Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne, to obecnie w kraju jest 18 tys. 195 sióstr w 104 instytutach. W ub.r. do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220.

W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów).

Wzrost liczby księży zanotowano w Afryce (o 29 procent) i w Azji (o prawie 23 procent).

Zobacz także
Wasze komentarze