W sobotę zbiórka na Centrum Formacji Misyjnej

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Sobotnia, ogólnopolska zbiórka pieniędzy na potrzeby misji przeznaczona zostanie m.in. na utrzymanie Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Głównym zadaniem tej placówki, powołanej w 1984 r., jest przygotowanie duchowe i językowe przyszłych misjonarzy. Uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzona jest w naszym kraju także jako Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Idea powstania Centrum Formacji Misyjnej zrodziła się w latach 70. XX wieku. Wtedy to właśnie nastąpiło w Polsce i w całej Europie odrodzenie misyjne. Powoływano się zwłaszcza na apel Piusa XII zawarty w encyklice „Fidei donum” z 1957 r., o konieczności głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu. 

Dziesięć lat później, realizując wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w „Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła” (Ad gentes), w Polsce powołano Komisję Episkopatu ds. Misji. Koordynowała ona przygotowanie i posyłanie polskich misjonarzy do pracy w krajach misyjnych.

Coraz większa liczba kandydatów na misjonarzy, a także zmiana formy przygotowania do pracy na misjach skłoniła Komisję ds. Misji do podjęcia decyzji o utworzeniu specjalnego ośrodka formacyjnego. Stąd w 1984 roku w zakupionym domku jednorodzinnym przy ul. Byszewskiej w Warszawie rozpoczęło działalność Centrum Formacji Misyjnej. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie intelektualnej, językowe i formacja duchowa misjonarzy posyłanych na placówki misyjne.

Początkowo w domu odbywały się jedynie kursy językowe i konferencje duchowe. Przyszli misjonarze zaś mieszkali w warszawskich parafiach. Z czasem dom został rozbudowany. Dzięki temu kandydaci na misjonarzy mogli zamieszkać w jednym miejscu. 

Obecnie do wyjazdu na misje przygotowuje się w Centrum trzynastu kapłanów, sześć sióstr zakonnych i trzy osoby świeckie. Wyjadą oni do takich krajów min. jak: Boliwia, Kuba, Papua Nowa Gwinea, Uganda czy Kamerun. Od momentu powołania placówki, szkolenie ukończyło ponad 800 misjonarzy, wśród których byli kapłani diecezjalni, kapłani zakonni, siostry i bracia zakonni oraz osoby świeckie. Obecnie w 97 krajach świata pracuje ponad 2 tys. misjonarzy i misjonarek z Polski. Wśród nich są także świeccy.

Zobacz także
Wasze komentarze