Warszawa: marszałek Struzik zachęca Kościół do dyskusji ws. czystości powietrza

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O włączenie się w dyskusję i działania, których głównym celem jest poprawa jakości powietrza apeluje w liście do biskupa radomskiego Henryka Tomasika marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Według Europejskiej Agencji Środowiska, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. Co roku 28 tys. Polaków umiera na choroby wywołane złym stanem powietrza.

W Polsce znacznie rozpowszechniony jest naganny zwyczaj palenia odpadów w domowych piecach, podczas którego do powietrza przedostaje się wiele toksycznych substancji. Dlatego też apel władz województwa mazowieckiego ma za zadanie edukację społeczeństwa poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej oraz wskazanie konsekwencji, jakie dla zdrowia i dla środowiska niesie spalanie odpadów w piecach.

Marszałek Struzik prosi biskupa radomskiego, by księża z diecezji radomskiej obejmującej teren województwa mazowieckiego, włączyli się w tę dyskusję i działania.

– Zwracam się z prośbą, aby do apeli i działań władz samorządowych oraz organizacji walczących z tym problemem dołączył również Kościół. Zwłaszcza, iż o podjęcie dialogu nad stanem Ziemi, zerwania z obojętnością oraz realizację wypływającej z Ewangelii troski o rzeczywistość stworzoną, zaapelował papież Franciszek w encyklice poświęconej ochronie naturalnego środowiska człowieka „Laudato Si” – czytamy w liście Adama Struzika do bp. Henryka Tomasika.

Marszałek Struzik dodaje, że papież uświadamia, że każdy z nas jest częścią przyrody, zaś aktualne zagrożenia wymagają zdecydowanego „nawrócenia ekologicznego”. – Ponadto papież Franciszek podkreśla, że Ziemia jest zasadniczo wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim, a środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie odpowiedzialni. Dlatego paląc w piecu odpadami sprawca zatruwa nie tylko najbliższych sąsiadów, ale głównie siebie, swoją rodzinę, a szczególnie własne dzieci – podkreśla marszałek Struzik.

Według Europejskiej Agencji Środowiska, Polska należy do najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. O wpływie złego stanu jakości powietrza informuje raport Komisji Europejskiej, z którego wynika, że co roku 28 tys. Polaków umiera na choroby wywołane złym stanem powietrza. Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma tzw. „mała emisja”, która jest związana z emisją pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych, a także domowych pieców grzewczych, gdzie spalanie węgla o niskiej jakości czy odpadów odbywa się w sposób nieefektywny.

foto. flickr/Radek Radimersky

Zobacz także
Wasze komentarze