Pomnik prymasa przed warszawskim kościołem Wizytek, fot. Wikipedia

Warszawa: sesja popularnonaukowa z okazji 60. rocznicy uwolnienia Prymasa Tysiąclecia 

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

28 października w Warszawie odbędzie się sesja popularnonaukowa z okazji 60. Rocznicy uwolnienia Prymasa Tysiąclecia. Przebiegnie ona pod hasłem „Aresztowanie i uwolnienie kardynała Stefana Wyszyńskiego w świetle nowych dokumentów”. 

Organizatorem sesji jest Archikatedra Literacka i Kuria Metropolitarna Warszawska, a współorganizatorami Archidiecezjalne Centrum Informacji, Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Papieża Jana Pawła II, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Warszawskie Metropolitarne Seminarium Duchowne. Patronatem objął ją marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.  

W konferencji weźmie udział kard. Kazimierz Nycz. O godzinie 11 w Sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ulicy Miodowej 17/19 w Warszawie konferencję poprowadzi Jan Pospieszalski, a podsumuje ją sam kard. K. Nycz.  

Wśród prelegentów znajdą się m.in. dr hab. Paweł Skibiński, który opowie o aresztowaniu i uwięzieniu kard. Wyszyńskiego. O. dr Gabriel Bartoszewski przybliży temat owoców służby Prymasa Tysiąclecia w więzieniu, red. Marian P. Romaniuk podda analizie prasę watykańską z lat 1953-1956 występującą w obronie Prymasa Polski. Swój referat nt. inwigilacji Stefana Wyszyńskiego w zasobach archiwalnych IPN wygłosi prof. Jan Żaryn. Ponadto nie zabraknie projekcji filmu „Zawód: Prymas Polski”, o którym kilka słów powie Anna T. Pietraszek. 

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie został wyświęcony na kapłana 3 sierpnia 1924 r. Uzyskał stopień doktora po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych. 
 
Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. w zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. W 1946 r., został mianowany biskupem, ordynariuszem lubelskim przez papieża Piusa XII, a dwa lata później arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski. 
 
12 stycznia 1953r. został kardynałem. Z powodu narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, osiem miesięcy po tej nominacji, 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany w kilku miejscach w Polsce. W ostatnim z nich napisał tekst odnowionych Jasnogórskich Ślubów Narodu. Wygłoszono je na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu. Dwa miesiące później Prymas wrócił do Warszawy. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Był też czynnym uczestnikiem Soboru Watykańskiego II. Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na jego pogrzeb przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.

fot. y entonces, flickr.com

Zobacz także
Wasze komentarze