Warszawa: święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Uroczystą sesją z wręczeniem prezydenckich i resortowych odznaczeń dla zasłużonych wykładowców oraz tradycyjnym wręczeniem stopni doktorskich uczciła święto swojej uczelni w poniedziałek 28 maja społeczność akademicka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uroczystą sesję poprzedziła Msza św. w intencji nowo promowanych doktorów pod przewodnictwem ks. dr. hab. Tomasza Wielebskiego, sprawowana w pobliskim kościele pw. Bł. Edwarda Detkensa. Delegacja uczelni złożyła także wieńce przy sarkofagu Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W trakcie sesji rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński przypomniał, że święto warszawskiej uczelni odbywa się w tym roku w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a 28 maja jest dniem, w którym przypada 37. rocznica śmieci Patrona uniwersytetu. – Kard. Stefan Wyszyński odznaczał się wyjątkowymi cechami umysłu i charakteru, swoistym charyzmatem przywódczym, dobrą znajomością narodu, zdolnością przewidywania i umiejętnością podejmowania decyzji pozwalających państwu i narodowi trwać i rozwijać się w dalszej perspektywie – podkreślił rektor USKW. „W miarę wypełniania pasterskiego urzędu i misji kard. Wyszyński zyskiwał coraz większe społeczne zaufanie. Stawał się wyrazicielem głębokich tęsknot społeczeństwa. Spośród wielu wartości, za najbardziej podstawowe uznawał prawdę, życie oraz wolność, którą rozumiał nie tylko w kategoriach gwarantowanej ochrony przed przymusem zewnętrznym, ale też w sensie duchowym, specyficznym dla ujęcia chrześcijańskiego” – tłumaczył ks. prof. Dziekoński. Podkreślił też, że wielkie nadzieje dla przyszłości polskiego narodu Prymas Wyszyński wiązał z ludźmi młodymi. Prymas wskazywał jednak, że ich wychowanie nie może być realizowane bez nawiązania do przeszłości, postaw patriotycznych i religijnych.

Fot. wikipedia

List do uczestników uroczystej sesji na UKSW skierował także prezydent Andrzej Duda. Przypomniał w nim, że historia uniwersytetu to ponad pół wieku tradycji i pracy nad jego rozwojem. Lata te sprawiły, że uczelnia jest dziś prężnym ośrodkiem nie tylko nauk teologicznych, ale także społecznych i prawnych oraz ważnym miejscem na akademickiej mapie Polski. „UKSW z powodzeniem kontynuuje ideę uniwersytetu, który łączy przywiązanie do tradycji i wartości chrześcijańskich z otwartością intelektualną oraz swobodą dyskusji i badań naukowych. W dzisiejszym świecie taki model wydaje się nie tylko aktualny, ale wręcz szczególnie pożądany i odpowiadający wyzwaniom współczesności” – napisał prezydent Andrzej Duda. Min. Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta RP wręczył także nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenia zasłużonym pracownikom naukowym UKSW.

W trakcie uczelnianego święta wręczone zostały dyplomy doktora habilitowanego, odbyła się też uroczysta promocja stopni doktorskich. Wydarzenie zwieńczą wieczorem koncert patriotyczny i muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru UKSW pod dyrekcją dr. hab. Michała Sławeckiego.

W sesji uczestniczyli licznie wykładowcy uczelni wraz z Senatem UKSW i byłymi rektorami oraz studenci. Obecni byli m.in. Wielki Kanclerz USKW kard. Kazimierz Nycz, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński oraz sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński, a także przedstawiciele władz państwowych.

Warszawa: święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze