Watykan: czy kolejny synod będzie poświęcony kobietom?

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej zaproponowały, by Ojciec Święty zwołał kolejny Synod Biskupów na temat „Kobieta w życiu i misji Kościoła” – wynika z komunikatu opublikowanego po obradach tego gremium w Watykanie.

Obrady Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej poświęcone były właśnie sytuacji kobiety na tym kontynencie. Ich temat „Kobieta: filar budowy Kościoła i społeczeństwa w Ameryce Łacińskiej” został wybrany osobiście przez papieża Franciszka. Oprócz 17 kardynałów i siedmiu biskupów, będących członkami Komisji z inicjatywy Franciszka zaproszono osiem kobiet świeckich i sześć zakonnic, które uczestniczyły w wypracowaniu zaleceń duszpasterskich. 

W dokumencie zwrócono uwagę, że Kościół katolicki w Ameryce Łacińskiej musi rozpoznać i docenić rolę kobiet oraz zakończyć praktykę wykorzystywania ich wyłącznie jako posłuszne pracownice w parafii. Wyrażono ubolewanie, że stale istnieją apodyktyczni duchowni, którzy próbują wykorzystywać je jako służące w parafii, posłusznie uczestniczące w nabożeństwach i wykonujące prace ręczne – tam gdzie jest to potrzebne. Wszystko to musi się skończyć – czytamy w opublikowanym przez watykański dziennik dokumencie. 

Przypominając zalecenia Dokumentu z Aparecidy nawołujące do odnowienia zaangażowania Kościoła w misję i bycie uczniem, Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej wzywa tamtejsze Kościoły lokalne do czynienia więcej na rzecz potępienia wszelkich form dyskryminacji i ucisku, przemocy i wyzysku, jakie kobiety znoszą w różnych sytuacjach. 

Wyrażając uznanie dla świadectwa chrześcijańskiego kobiet w życiu konsekrowanym, matek będących autentycznymi męczenniczkami oddającymi swoje życie za rodziny oraz wdów służących swoim wspólnotom w miłości, dokument Komisji stwierdza, że kobiety mogą i powinny odgrywać większą rolę w życiu Kościoła, w tym w formacji przyszłych kapłanów. Zdaniem Komisji powinny w niej mieć udział kobiety zamężne i konsekrowane. Wskazano na ich znaczenie w nauczaniu przyszłych kapłanów, a także udziału w procesie rozpoznawania powołania oraz zrównoważonym rozwoju kandydatów do posługi kapłańskiej. 

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej przestrzegła ponadto przed negatywnym wpływem „telenoweli” na kobiety w Ameryce Łacińskiej, ponieważ podważają one związki małżeńskie i rodziny, promując jednocześnie inne formy współżycia. Ponadto, próbują podważyć macierzyństwo, przedstawiane jako więzienie, ograniczające możliwości dobrobytu kobiet i ich rozwoju. Zwrócono uwagę na wyzysk kobiet ubogich, w tym w tzw. macierzyństwo zastępcze, często pod wpływem organizacji zagranicznych. „Lobby feministyczne, dobrze finansowane i zaaranżowane przez agencje międzynarodowe odgrywają znaczącą rolę w pomniejszaniu godności kobiet” – stwierdza dokument watykańskiej komisji.

Jednocześnie jako wzór kobiety mocnej i posłusznej woli Boga wskazano Maryję. Naśladując jej przykład kobiety mogą mieć głos prorocki, ukazując kobiecy i macierzyński wymiar Kościoła. Wezwano do usunięcia wszelkich uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji wobec kobiet. „Wspólnoty chrześcijańskie muszą dokonać poważnej rewizji swojego życia i nawrócenia duszpasterskiego, stając się zdolnymi do proszenia o wybaczenia tych sytuacji, w których były one i są współwinnymi atakowania ich godności” – stwierdza Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej.

Uczestnicy spotkania nawołują do poprawy stosunków między biskupami lokalnymi a zgromadzeniami zakonnymi żeńskimi posługującymi w ich diecezjach. Apelują, by zakonnice były doceniane i cieszyły się uznaniem jako współodpowiedzialne za komunię i misję Kościoła. Wzywają do większego zaangażowania kobiet w proces decyzyjny na poziomie Kościoła parafialnego, diecezjalnego, krajowego i powszechnego. „Taka otwartość nie jest ustępstwem pod presją, ale wynikiem świadomości, że brak kobiet w podejmowaniu decyzji jest niedociągnięciem, pustką eklezjologiczną, negatywnym skutkiem mentalności klerykalnej i szowinistycznej” – czytamy w dokumencie.

Papieska Komisja ds. Ameryki Łacińskiej apeluje o podejmowanie większych wysiłków, by wychowywać mężczyzn do przezwyciężania szowinizmu, przeciwdziałania porzuceniu przez nich dzieci i nieodpowiedzialnym zachowaniom seksualnym.

Watykan: czy kolejny synod będzie poświęcony kobietom?
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze