foto. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Watykan w ONZ: bez solidarności świat nie poradzi sobie z wyzwaniami

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Współczesny świat stoi przed wyzwaniami, którym można stawić czoło jedynie dzięki międzynarodowej solidarności – powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Biurze ONZ w Genewie Abp Ivan Jurkovič na posiedzeniu Rady Narodów Zjednoczonych ds Praw Człowieka. Wymienił wśród nich takie sprawy jak kryzys migracyjny, zmiany klimatyczne, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne czy pogłębiająca się przepaść między ubogimi i bogatymi.

Dyplomata papieski przypomniał, że – według Franciszka – solidarność powinna być dziś podstawowym wyznacznikiem dla decyzji o charakterze politycznym, gospodarczym i naukowym. To ona powinna też regulować stosunki między ludźmi i narodami. Tylko przez wychowanie do konkretnej solidarności można przezwyciężyć dominującą dziś kulturę odrzucenia – podkreślił mówca. Zwrócił uwagę, że solidarność wypływa z braterstwa i poczucia odpowiedzialności za ochronę innych ludzi, a w szczególności tych najsłabszych.

Abp Jurkovič odwołał się również do słów Ojca Świętego z jego spotkania z uczestnikami tegorocznego szczytu Unii Europejskiej. Zauważył on wówczas, że solidarność stanowi najskuteczniejsze antidotum na współczesne formy populizmu. „Postawa ta uczy nas bowiem postrzegać siebie i innych jako członków tego samego ciała” – dodał stały obserwator watykański.

foto. msz.gov.pl

Watykan w ONZ: bez solidarności świat nie poradzi sobie z wyzwaniami
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze