epa06022099 Malaysian Muslim women chats during Koran reciting programme at a mosque during the holy fasting month of Ramadan in Kuala Lumpur, Malaysia, 11 June 2017. Muslims around the world celebrate the holy month of Ramadan by praying during the night time and abstaining from eating, drinking, and sexual acts daily between sunrise and sunset. Ramadan is the ninth month in the Islamic calendar and it is believed that the KoranÕs first verse was revealed during its last 10 nights. EPA/AHMAD YUSNI Dostawca: PAP/EPA.

Watykańskie orędzie na ramadan

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy” – taki tytuł nosi orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do muzułmanów z okazji ich miesiąca postu – ramadanu i kończącego go święta Id al-Fitr. – My chrześcijanie przyłączamy się do waszego dziękczynienia miłosiernemu Bogu za Jego łaskawość, hojność i składamy wam z tej okazji nasze najlepsze życzenia – napisali przewodniczący Rady kard. Jean-Louis Tauran i jej sekretarz bp Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Przy okazji chcą podzielić się z „drogimi braćmi i siostrami muzułmanami” refleksją na temat istotnego aspektu relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, jakim jest konieczność przejścia od współzawodnictwa do współpracy.

– Duch współzawodnictwa bowiem zbyt często znaczył relacje między chrześcijanami i muzułmanami w przeszłości. Jego negatywne konsekwencje są oczywiste: zazdrość, wzajemne oskarżenia i napięcia. W niektórych przypadkach prowadziły one czasem do gwałtownych starć, szczególnie gdy religia była przedmiotem manipulacji powodowanych prywatnymi interesami i zamysłami politycznymi. Taka konkurencja międzyreligijna rani obraz religii i jej wyznawców. Wzmacnia także przekonanie, że religie nie są źródłem pokoju, lecz wywołują napięcia i przemoc – analizują autorzy przesłania.

Indie, kolacja ramadanowa. fot. EPA/SANJEEV GUPTA

Ab zapobiegać i przezwyciężać wypływającym stąd negatywnym konsekwencjom, chrześcijanie i muzułmanie muszą przypomnieć sobie „wspólnie podzielane wartości religijne i moralne”, jednocześnie uznając dzielące ich różnice. – Dając świadectwo o tym, co mamy wspólnego i szanując naszą uprawnioną różnorodność, możemy położyć solidne podstawy dla pokojowych relacji, dalekich od współzawodnictwa i konfrontacji, aby nawiązać współpracę dla wspólnego dobra. To pozytywne podejście przyniesie korzyść szczególnie potrzebującym, a nam da okazję do dania wiarygodnego świadectwa o miłości Wszechmogącego do całej ludzkości – przekonują kard. Tauran i bp Ayuso Guixot.

Dodają, że „wszyscy mamy prawo i obowiązek świadczenia o Wszechmogącym, którego czcimy, dzielenia się swą wiarą z innymi, zachowując szacunek wobec ich religii i uczuć religijnych”.

Wskazują, że w celu kontynuowania pokojowych i braterskich relacji trzeba ze sobą współpracować i wzajemnie się szanować. – W ten sposób oddamy chwałę Wszechmogącemu i będziemy wspierać harmonię w naszych społeczeństwach, coraz bardziej wieloetnicznych, wieloreligijnych i wielokulturowych – napisali przedstawiciele Papieskiej Rady, ponawiając wobec muzułmanów życzenia owocnego postu i radosnego al-Fitr, a także zapewniając ich o swej „modlitewnej solidarności”.

Zobacz także
Wasze komentarze