FOT. pixabay.com

Watykańskie przesłanie do wyznawców szintoizmu

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
W Watykanie opublikowano przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowane do wyznawców szintoizmu w Japonii. Okazją jest bliski już początek nowego roku świętowany przez wszystkich Japończyków. Zawarto w nim zachętę do przekazywania wiernym uczestniczącym w tych uroczystościach nauczania płynącego z religii, tak aby stawało się ono ważną częścią codziennego życia.

Wskazano, że odejście od religii jako centrum życia człowieka przekłada się na kryzys moralności oraz brak zaangażowania w życie społeczne. Rozwój moralny oraz postawy religijne idą bowiem w parze z podejmowaniem zadań społecznych oraz religijnych. Trzeba dzisiaj pytać, na ile święta religijne przyczyniają się faktycznie do tworzenia oraz promowania wartości moralnych w tych, którzy w nich uczestniczą.

W orędziu podkreślono, że religie mogą oraz powinny przygotowywać obywateli odpowiedzialnych oraz uczciwych, aby podejmowali bezinteresowną służbę społeczeństwu. „Autentyczne życie religijne – czytamy w przesłaniu – przyczynia się wydatnie do formacji osób przyzwoitych, sprawiedliwych, uprzejmych, uczuciowych oraz pełnych szacunku dla innych. Przestrzeganie praktyk rytualnych nie jest oczywiście wystarczające, jeśli nie stawia w centrum uwagi odniesień moralnych, które dawne rytuały noszą w sobie”.

Zobacz także
Wasze komentarze