epa06198108 Pope Francis talks to journalists during a press conference he held on board of his flight to Rome at the end of a five-day visit to Colombia, 11 September 2017. EPA/Andrew Medichini / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Włochy: Franciszek apeluje o dobrą politykę w służbie dobru

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

O dobrą politykę jako służbę dobru wspólnemu zaapelował Franciszek przemawiając na Placu Ludu w Casenie. Po wizycie w tym mieście papież uda się do Bolonii.

Okazją do odwiedzin obu tych miast w regionie Emilia-Romania są: 300. rocznica urodzin Piusa VI (25 lutego 1717 w Cesenie) i Diecezjalny Kongres Eucharystyczny w stolicy tego regionu. Jest to 19. podróż Ojca Świętego na terenie Włoch. Nawiązując do miejsca spotkania: Plac Ludu lub po prostu „Plac” Franciszek zwrócił uwagę, że jest to przestrzeń publiczna, w której zapadają decyzje ważne dla miasta w jego magistracie oraz podejmowane są inicjatywy gospodarcze i społeczne. „Jest miejscem symbolicznym, na którym dążenia jednostek zderzają się z wymaganiami, oczekiwaniami i marzeniami całej społeczności miejskiej, gdzie poszczególne grupy nabierają świadomości, że ich pragnienia są harmonizowane z pragnieniami zbiorowymi; gdzie uczą się, że bez stałego kroczenia drogą zaangażowania i mądrego podejścia do dobra wspólnego” – wyjaśniał Franciszek.

Papież przypomniał, że wszyscy razem musimy pracować dla dobra wspólnego, co jest podstawą dobrego zarządzania miastem, dzięki czemu jest ono piękne, zdrowe i gościnne, skrzyżowaniem inicjatyw i motorem rozwoju zrównoważonego i integralnego. Franciszek wskazał na potrzebę prowadzenia dobrej polityki, nie podporządkowanej ambicjom indywidualnym lub przemocy frakcji czy centrów interesów. Polityki, która nie jest ani sługą, ani panią, ale jest przyjaciółką i współpracownicą, nie lękliwą czy lekkomyślną, ale odpowiedzialną, a zatem odważną a zarazem roztropną, polityki, która umie godzić prawomocne dążenia jednostek i grup, trzymając się mocno steru ukierunkowanego na interes wszystkich mieszkańców.

Fot. EPA/OSSERVATORE ROMANO

Przypomniał, że politykę rozumianą jako służba dobru całej zbiorowości. społeczna nauka Kościoła uznaje za szlachetną postać miłości i więc młodych i mniej młodych, aby stosownie się przygotowywali i osobiście angażowali w tej dziedzinie, mając od początku na względzie perspektywą dobra wspólnego i odrzucając wszelkie, najmniejsze nawet formy korupcji. Mieszkańców Caseny wezwał aby wymagali od głównych postaci życia publicznego konsekwentnego zaangażowania, przygotowania, prawości moralnej, zdolności do podejmowania inicjatyw, wyrozumiałości, cierpliwości i siły ducha w obliczu wyzwań dnia dzisiejszego, ale nie żądając niemożliwej doskonałości. 

Zastrzegł, że nawet najlepsza klasa kierownicza nie może rozwiązać za jednym zamachem wszystkich problemów. „Aby zdać sobie z tego sprawę, wystarczy spróbować działać osobiście, zamiast ograniczać się do obserwowania i krytykowania z balkonu tego, co robią inni. W ten sposób znajdzie się siłę do wzięcia na siebie odpowiedzialności, jakie na nas spoczywają, rozumiejąc jednocześnie, że mimo pomocy Bożej i współpracy z ludźmi, zdarza się jednak popełniać błędy” – powiedział Franciszek. Papież przypomniał, że Casena, jak cała Romania, były tradycyjnie ziemią gorących namiętności politycznych i zaapelował aby odkryć na nowo wartość zasadniczego wymiaru współżycia obywatelskiego i przyczyniać się do tego, aby dobro wszystkich zatriumfowało całkowicie nad dobrem cząstkowym a sprawą podstawową stało się podejmowanie inicjatyw pobudzających bardziej do szerszej współpracy niż skupianie się na trosce o stanowiska.

Franciszek zwrócił uwagę, że polityka w ostatnich latach zdaje się nieraz ustępować w obliczu agresywności i przenikania do niej innych form władzy, np. finansowej i medialnej. „Należy ożywić prawa dobrej polityki, jej szczególnej przydatności służenia dobru publicznemu, takiego działania, aby zmniejszać nierówności, krzewić za pomocą konkretnych środków dobro rodzin, dostarczać mocne ramy praw i obowiązków oraz czynić je skutecznymi dla wszystkich” – zaapelował Franciszek. Na zakończenie wezwał: „Módlmy się do Pana, aby wzbudzał dobrych polityków, którym rzeczywiście będzie leżało na sercu społeczeństwo, naród i dobro ubogich. Jemu – Bogu sprawiedliwości i pokoju – powierzam życie społeczne i obywatelskie waszego miasta”. Z placu Franciszek udał się do miejscowej katedry.

Fot. EPA/Andrew Medichini / POOL

Włochy: Franciszek apeluje o dobrą politykę w służbie dobru
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze