Znamy aktualny program papieskiej wizyty w krajach bałtyckich

4 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało uaktualniony program pielgrzymki papieża Franciszka na Litwę, do Łotwy i Estonii w dniach 22-25 września bieżącego roku. Będzie to jego 25 wizyta poza granicami Włoch.

Sobota, 22 września
RZYM-WILNO

7. 30 – Wylot samolotem z Rzymu – Fiumicino do Wilna.
11.30 (10.30 czasu polskiego) – Przylot na międzynarodowe lotnisko w Wilnie. Powitanie.
12. 10 (11.10 czasu polskiego) – Wizyta kurtuazyjna u pani prezydent w Pałacu Prezydenckim.
12.40 (11.40 czasu polskiego) – Spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym na placu przed Pałacem Prezydenckim – Przemówienie Ojca Świętego.
16. 30 (15.30 czasu polskiego) – Wizyta w Sanktuarium Mater Misericordiae (Ostra Brama). Modlitwa Ojca Świętego.
17.30 (16.30 czasu polskiego) – Spotkanie z młodzieżą na placu przed katedrą. Przemówienie Ojca Świętego.
18.40 (17.40 czasu polskiego) – Wizyta w katedrze

Niedziela, 23 września 2018
WILNO-KOWNO-WILNO

8.15 (7.15 czasu polskiego) – Przejazd samochodem do Kowna.
10.00 (9.00 czasu polskiego) – Msza św. w parku Santakos w Kownie. Homilia Ojca Świętego.
12.00 (11.00 czasu polskiego) – Modlitwa „Anioł Pański” w parku Santakos w Kownie. Rozważanie Ojca Świętego.
12.35 (11.35 czasu polskiego) – Obiad z biskupami w pałacu kurii.
15.00 (14.00 czasu polskiego) – Spotkanie z kapłanami, zakonnikami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami w katedrze w Kownie. Przemówienie Ojca Świętego.
16.00 (15.00 czasu polskiego) – Przejazd do Muzeum Okupacji i Walk o Wolność z krótkim postojem przed pomnikiem Ofiar Getta (Plac Rūdnikų).
17.30 (16.30 czasu polskiego) – Wizyta i modlitwa w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność. Modlitwa Ojca Świętego.

Poniedziałek, 24 września 2018 r.
WILNO-RYGA-WILNO

7.20 (6.20 czasu polskiego) – Wylot samolotem z lotniska w Wilnie do Rygi.
8.20 (7.20 czasu polskiego) – Przylot na międzynarodowe lotnisko w Rydze.
Powitanie oficjalne
8. 50 (7.50 czasu polskiego) – Ceremonia powitalna na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
9. 05 (8.05 czasu polskiego) – Wizyta kurtuazyjna u prezydenta w Pałacu Prezydenckim.
9.30 (9.30 czasu polskiego)- Spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w sali przyjęć Pałacu Prezydenckiego. Przemówienie Ojca Świętego.
10.10 (9.10 czasu polskiego) – Złożenie kwiatów i uroczystość przy Pomniku Wolności.
10.40 (9.40 czasu polskiego) – Spotkanie ekumeniczne w katedrze protestanckiej. Przemówienie Ojca Świętego.
11.50 (10.50 czasu polskiego) – Wizyta w katolickiej katedrze w św. Jakuba. Pozdrowienie Ojca Świętego.
12.30 (11.30 czasu polskiego) – Obiad z biskupami w Archidiecezjalnym Domu Świętej Rodziny.
14.30 (13.30 czasu polskiego) – Przelot śmigłowcem z portu Halipad w Rydze do sanktuarium Matki Bożej w Agłonie.
16.30 (15.30 czasu polskiego) – Msza Święta na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Agłonie. Homilia Ojca Świętego.
18.30 (17.30 czasu polskiego) – Ceremonia pożegnalna w Agłonie.
18.45 (17.45 czasu polskiego) – Przelot śmigłowcem na lotnisko międzynarodowe w Wilnie.

Wtorek, 25 września 2018 r.
WILNO-TALLIN-RZYM

8.15. (7.15 czasu polskiego) – Ceremonia pożegnania na lotnisku w Wilnie.
8. 30 (7.30 czasu polskiego) – Wylot samolotem z międzynarodowego lotniska w Wilnie do Tallina.
9.50 (8.50 czasu polskiego) – Przylot na międzynarodowe lotnisko w Tallinie.
Powitanie oficjalne.
10.15 (9.15 czasu polskiego) – Ceremonia powitalna na placu przed Pałacem Prezydenckim.
10.30 (9.30 czasu polskiego) – Wizyta kurtuazyjna u prezydenta w Pałacu Prezydenckim.
11.00 (10.00 czasu polskiego) – Spotkanie z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym w ogrodzie różanym Pałacu Prezydenckiego. Przemówienie Ojca Świętego.
11.50 (10.50 czasu polskiego) – Spotkanie ekumeniczne z młodzieżą w kościele luterańskim św. Karola. Przemówienie Ojca Świętego.
13.00 (12.00 czasu polskiego) – Obiad z osobami towarzyszącymi papieżowi w klasztorze Sióstr Brygidek w Piricie.
15.15 (14.15 czasu polskiego) – Spotkanie z osobami, którymi opiekują się kościelnymi dziełami charytatywnymi w katedrze pw. świętych Piotra i Pawła. Pozdrowienie Ojca Świętego.
16.30 (15.30 czasu polskiego) – Msza św. na Placu Wolności. Homilia Ojca Świętego.
18.30 (17.30 czasu polskiego) – Ceremonia pożegnalna na lotnisku w Tallinie.
18.45 (17.45)- Wylot samolotem z lotniska międzynarodowego w Tallinie do Rzymu.
21.00 – Przylot na lotnisko Rzym-Ciampino.
Zobacz także
Wasze komentarze