Życzenia świąteczne abp Gądeckiego dla wyznawców prawosławia

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

– Niech celebracja misterium narodzin Boga będzie okazją do kontemplacji wielkości Stwórcy, który z miłości do swego stworzenia sam stał się stworzeniem, aby samo stworzenie ocalić od śmierci – życzy wiernym Kościoła prawosławnego abp Stanisław Gądecki w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Zdjęcie: wnętrze cerkwi

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przekazał życzenia na ręce Zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski:

Warszawa, dnia 6 stycznia 2018 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie

w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce, na ręce Waszej Ekscelencji jako arcybiskupa metropolity warszawsko-przemyskiego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim grekokatolikom w naszej Ojczyźnie. W Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma kapłan modli się słowami „Panie miłujący człowieka, wołamy i głosimy: Ty jesteś święty i najświętszy. Ty i Twój Jednorodzony Syn i Duch Twój Święty. Ty jesteś Święty i najświętszy i wspaniała jest chwała Twoja. Ty tak umiłowałeś ten świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.Życzę Waszej Ekscelencji, aby uroczystość Bożego Narodzenia usposobiła Księdza Arcybiskupa i całą wspólnotę Kościoła greckokatolickiego w Polsce, do jeszcze głębszego zachwytu nad tajemnicą świętości Boga, który stając się człowiekiem, stał się prawdziwie Bogiem z nami. Tego roku, w sposób szczególny moje życzenia kieruję do uchodźców i imigrantów z Ukrainy, z których zdecydowana większość to wierni Kościoła greckokatolickiego, którzy w Polsce znaleźli swój drugi dom. Modlę się za każdego, kto tegoroczne Święta przeżyje z dala od najbliższych, z dala od Ojczyzny i z dala od rodzinnego domu. Życzę, aby rodzący się Chrystus przyniósł upragniony dar pokoju, tak w sercach ludzi, jak w całej Ukrainie. Życzę, aby Dawca życia wypełnił życiem i nadzieją serca tych, którzy stracili wiarę w dobro, pomyślność i pokój.Świętemu Świętych, narodzonemu z Maryi Dziewicy – Chrystusowi, naszemu Panu – powierzam życie i posługę Księdza Arcybiskupa i cały Kościół greckokatolicki w Polsce.

+Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy

Życzenia świąteczne abp Gądeckiego dla wyznawców prawosławia
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze