Bierzmowanie i chrzest w więzieniu

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Biskup Kazimierz Gurda udzielił dziś 15 więźniom sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Piętnastu osadzonych przyjęło sakrament bierzmowania, a jeden z nich został także ochrzczony. Ksiądz Mateusz Czubak, kapelan zakładu dodał, że więzienie to jest szczególne miejsce, gdzie wielu stawia sobie pytanie o sens życia.

Świadkami byli współosadzeni, a także bliscy z ich rodzin. W Eucharystii uczestniczyli też funkcjonariusze Służby Więziennej. Ordynariusz siedlecki w słowie skierowanym do uczestników uroczystości, podkreślił znaczenie tych sakramentów udzielonych na początku Wielkiego Tygodnia. Jak zaznaczył, wydarzenia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego stanowią ich źródło. Przypomniał również dary płynące z poszczególnych sakramentów. Dodał, że sakrament Chrztu Świętego włącza nas we wspólnotę Dzieci Bożych, a kiedy pobłądzimy, możemy dostąpić przebaczenia w sakramencie pokuty. Z kolei Duch Święty zstępujący przy bierzmowaniu daje nam mądrość pozwalającą na unikanie błędów.

– Jest to wielkie przeżycie dla całej wspólnoty zakładu karnego, ponieważ ci osadzeni od wielu miesięcy przygotowywali się do tego wydarzenia – podkreślił ks. Mateusz Czubak, kapelan jednostki. Dodał, że więzienie to jest szczególne miejsce, gdzie wielu ludzi stawia sobie pytanie o sens życia.

– Z jednej strony więźniowie tracą to, co jest dla człowieka najważniejsze, czyli wolność, ale w tym odizolowaniu od społeczeństwa nawiązują też więź z Bogiem, który przychodzi im z pomocą. Ta moja posługa kapelana do tego zmierza, żeby pomóc im odnaleźć żywego Boga i doświadczyć wspólnoty Kościoła, który jest jak Matką, która rodzi ich do nowego życia – tłumaczył.

Było to drugie bierzmowanie w kaplicy siedleckiego więzienia. Ksiądz Mateusz Czubak przygotowywał osadzonych do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej:

Kiedy patrzyłem dzisiaj na moich podopiecznych, poczułem się, jakbym wraz apostołami wyczekiwał na Zesłanie Ducha Świętego. Wówczas wieczernik był zamknięty z obawy przed Żydami, ale Duch Święty przez zamknięte drzwi i okna do nich przyszedł. Dzisiaj Duch Święty przeniknął mury i kraty siedleckiego więzienia. Ufam, że napełnił także serca bierzmowanych i ich świadków. Od tej chwili w ich życiu rozpocznie się nowy etap wiary, nawrócenia i świadczenia o Chrystusie.

W kaplicy panowała bardzo podniosła i rodzinna atmosfera. Osadzeni czynnie uczestniczyli w liturgii. Część z nich miała wsparcie swoich bliskich, którzy przybyli, by modlić się wraz z nimi o napełnienie Duchem Świętym. Na zakończenie ppłk Magdalena Maciejewska w imieniu dyrekcji ZK Siedlce podziękowała księdzu biskupowi za udzielenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej jednemu z osadzonych, a pozostałym sakramentu bierzmowania. Każdy z bierzmowanych otrzymał pamiątkowy krzyż oraz egzemplarz Pisma Świętego. 

Podziękował wszystkim osobom i wspólnotom, które pomogły przygotować osadzonych do sakramentu chrztu i bierzmowania. W liturgii uczestniczyli także ks. Adam Jabłoński – Naczelny Kapelan Więziennictwa, ks. kan. Grzegorz Suchodolski – proboszcz parafii katedralnej, dziekan dekanatu siedleckiego. Na zakończenie zastępca dyrektora siedleckiego ZK ppłk Magdalena Maciejewska wraz ks. Czubakiem wręczyli pasterzowi diecezji dwa obrazy namalowane przez osadzonych, przedstawiające katedrę siedlecką, które maja przypominać o jubileuszu 200-lecia diecezji siedleckiej.

Bierzmowanie i chrzest w więzieniu
5.4 (90%) 2 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze