15 kwietnia – kolejna niedziela bez handlu

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

15 kwietnia przypada kolejna niedziela objęta zakazem handlu. Najbliższa niedziela handlowa wypada 29 kwietnia.

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedziele oraz święta, która weszła w życie 1 marca 2018 r., zakaz handlu nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.

W kwietniu mamy pięć niedziel. W pierwszą przypadała Wielkanoc i dlatego – zgodnie z ustawą – 31 marca w sobotę poprzedzającą Wielkanoc handel był dozwolony do godz. 14, a w niedzielę – pierwszy dzień Wielkiej Nocy – handel był zakazany. Trzy kolejne niedziele – w myśl przepisów – również są objęte zakazem handlu. Niedziela handlowa przypada 29 kwietnia.

Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w zakładach hotelarskich oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.

W niedzielę zrobimy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.

15 kwietnia – kolejna niedziela bez handlu
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze