3 sposoby na zachowanie czystości

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Ludzka seksualność jest sferą piękną, ale jednocześnie niezwykle delikatną. Zmaga się z nią właściwie każdy z nas: małżonek, zakonnica, ksiądz czy osoba stanu wolnego.  

To sfera, która obejmuje nie tylko ciało, ale przede wszystkim umysł. Dlatego warto zadbać o to, by jej nie zranić i nie wypaczyć. Pisaliśmy już o tym, czym ogólnie jest seks małżeński, warto jednak przypomnieć, jaki jest sens czystości. Nie trzeba chyba mówić o tym, jak bardzo zostaliśmy dzisiaj skażeni wszechobecnym erotyzmem, który dopada nas na każdym kroku, nawet w zwykłej reklamie. Przestała to być sfera piękna, w której uobecnia się największa Boża siła, ale jedynie „przedmiot”, który ma nas zaspokoić. Słyszałam kiedyś o pewnej zagadce, którą zadaje się małżonkom podczas kursu przedmałżeńskiego. Brzmi ona: czy jeśli małżonkowie dokonaliby aktu małżeńskiego w kościele, przed Najświętszym Sakramentem (co oczywiście nie jest możliwe), czy było by zhańbieniem Boga, który realnie znajduje się w kościele? Każdy z nas, w pierwszej chwili pomyśli, że oczywiście. Jak można by w ogóle myśleć o czymś takim? Tymczasem w akcie małżeńskim obecny jest Bóg i Duch Święty, co sprawia, że jest to święty moment. Wystarczy przypomnieć sobie scenę z Księgi Tobiasza, w której Tobiasz i Sara modlili się przed owym momentem słowami: „A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości” (Tb 8,7).  

Modlitwa 

Szczery dialog z Bogiem pozwala uniknąć wielu grzechów. Nawet w chwilach pokus warto odmówić akty strzeliste, które mają rzeczywistą moc. Niekiedy wystarczy wymówić imię Maryi, której szatan się niezwykle boi. Rodzajów modlitw – krótkich i długich – jest naprawdę wiele. Wielu świętych potwierdza fakt, że autentyczna modlitwa zniszczyła wiele okazji do grzechu.  

Rozwijaj swoje talenty i zainteresowania 

Nawet zwykłe codzienne bieganie powoduje zajęcie umysłu czymś pożytecznym. Wysiłek, który wkładamy w pracę fizyczną bądź umysłową, jest o wiele łatwiejszy niż ten związany z wewnętrznym zmaganiem się z pokusami. Pozwala jednak zapobiec wielu okazjom do grzechu. W zakonach to porządek dnia i obowiązki są podstawą funkcjonowania. Pozwala on nie tylko zorganizować pracę całej społeczności, ale również zapobiec wielu przykrym sytuacjom.  

Sakramenty  

Ostatnim, ale najważniejszym sposobem, jest regularne przyjmowanie sakramentów. Najważniejszy w tym kontekście jest sakrament pokuty, który jest jednocześnie egzorcyzmem. Będąc w stanie łaski uświęcającej, starajmy się często przyjmować Komunię św., która daje siłę do walki z grzechem.

3 sposoby na zachowanie czystości
4.7 (77.5%) 8 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze