Medal św. Sylwestra dla prof. Pawłowskiego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W tym roku Fundacja Pomocy Humanitarnej świętuje XXV-lecie swojego istnienia. Podczas dzisiejszej Mszy św. w poznańskiej katedrze jeden z Fundatorów Fundacji prof. Zbigniew Pawłowski otrzymał z rąk abp. Gądeckiego Medal Świętego Sylwestra.

Jest to najwyższe odznaczenie papieskie przyznawane osobom świeckim. Order Świętego Sylwestra Papieża ustanowił w 1841 r. papież Grzegorz XVI. Nadawany jest także niekatolikom, za aktywność w dziele apostolskim, wybitne zasługi w pracy zawodowej lub osiągnięcia w różnych dziedzinach nauki i sztuki. To już druga spośród osób tak blisko związanych z Fundacją odznaczona tym medalem. W 2003 r. w Watykanie Orderem Świętego Sylwestra została uhonorowana dr Wanda Błeńska – lekarka zwana Matką Trędowatych, która przez ponad 40 lat pracowała wśród chorych na trąd w Bulubie.

Pan Profesor Zbigniew Pawłowski urodził się w Poznaniu w roku 1926. Skończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Poznaniu w 1951 r. i w 1961 r. zdobył tytuł doktora medycyny. W Instytucie Tropikalnym w Liverpoolu w 1964 r. otrzymał dyplom medycyny tropikalnej i higieny. Habilitowany w roku 1967, w 1977 r. uzyskał nominację profesorską. Współtworzył polską parazytologię lekarską. Był specjalistą w dziedzinach chorób wewnętrznych i pasożytniczych i w latach 1970-1996 kierował Kliniką Chorób Pasożytniczych i Tropikalnych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1979-1986 pracował w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie i do roku 2011 był ekspertem tej organizacji. Na dorobek naukowy profesora składa się ponad 700 publikacji. Jest honorowym członkiem i autorytetem wielu zagranicznych towarzystw naukowych i międzynarodowych instytucji parazytologicznych. W 2009 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat angażuje w działalność misyjną i interesuje problemami zdrowia międzynarodowego. Jest jednym z trzech fundatorów Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, która działa od 1992 r. Fundację założył wraz z ks. dr Ambrożym Andrzejakiem, misjologiem oraz ówczesnym studentem medycyny dr n. med. Norbertem Rehlisem. Doktor Rehlis przyleciał na tę uroczystość z Papui Nowej Gwinei, gdzie na co dzień mieszka i pracuje jako doradca tamtejszego ministra zdrowia.


Celem powołania Fundacji było stworzenie profesjonalnego zaplecza medycznego dla polskich misji. Od tamtego czasu związani z Fundacją lekarze z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Poznaniu prowadzą w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wykłady dla misjonarzy, którzy przygotowują się do pracy w tropiku. Fundacja organizuje również wyjazdy lekarzy na misje i wysyła pomoc humanitarną do 202 szpitali misyjnych i przychodni na całym świecie. W tym roku dzięki środkom z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Fundacja zamierza wybudować w Kenii Dom z Marzeń – Centrum Dziecięce im. Świętej Rodziny. Planowane są również dwie wyprawy lekarskie do Kamerunu i Tanzanii.

Medal św. Sylwestra dla prof. Pawłowskiego
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze