Abp Depo: Europa musi powrócić do fundamentów wiary

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na konieczność powrotu w Europie do fundamentów wiary chrześcijańskiej „w duchu przesłań i zaleceń Świętego Jana Pawła II oraz Sług Bożych Alcide de Gaspariego i Roberta Schumana” wskazał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 marca przewodniczył modlitwie Apelu Jasnogórskiego.

W modlitwie wzięli udział m.in. abp senior Stanisław Nowak, bp senior Ryszard Karpiński, biskupi z Kuby: bp Dioniso Garcia Ibanes, przewodniczący Konferencji Episkopatu Kuby, bp Arturo Amador, oraz uczestnicy pielgrzymki Ruchu „Europa Christi”, m.in. ks. inf. Ireneusz Skubiś honorowy redaktor naczelny „Niedzieli”, inicjator i pomysłodawca Ruchu „Europa Christi”, Armando Tarulla, wicedyrektor Fundacji Alcide de Gasperi z Rzymu, o. prof. Bernard Ardura, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana.

W swoim rozważaniu abp Depo przypomniał słowa św. Jana Pawła II z adhortacji „Ecclesia in Europa” (Kościół w Europie), że „chrześcijanie Europy mają żyć w takiej łączności z Chrystusem, by On był w nich dostrzeżony”.

Metropolita częstochowski wskazał na istniejące we współczesnej Europie procesy dechrystianizacji. – Dziś coraz więcej ludzi odkrywa bolesne zdarzenie, że tak zwana „nowoczesna Europa” wycofała się z zasad, którymi kierowali się owi twórcy procesu integracji. Zaproponowano bowiem zerwanie więzi człowieka z jego tradycjami i wartościami, opartymi na Dekalogu – mówił metropolita częstochowski.

„Przykładem aż nadto bolesnym jest koncepcja tak zwanej płynnej tożsamości” – gender, czy pojęcie „postprawdy”, zakładającej, że wszystko jest wytworem kulturowym. Przed taką rzeczywistością proroczo przestrzegał święty Jan Paweł II mówiąc, że jeśli Europa nie powróci do Chrystusa i tablicy wartości z Nim związanych, wówczas jej mieszkańcy będą mieli poczucie bycia „obcym we własnej historii i kulturze” – kontynuował abp Depo.

Arcybiskup przypomniał również słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas pielgrzymki na Jasnej Górze: „Wasza historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi, była świadkiem pozytywnego wpływu wiary przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować” – mówił wówczas papież Franciszek.

Abp Depo podkreślił też, jak ważne w naszych czasach jest to, aby „przywrócono poczucie godności i autorytetu dla ludzi troszczących się o dobro wspólne. Aby fundamenty i wartości chrześcijańskie nie były odrzucane wraz z wyborem liderów ugrupowań”.

Podczas modlitwy apelowej odczytane zostały w języku francuskim i włoskim modlitwy o beatyfikację twórców zjednoczonej Europy: Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana.

12 marca na Jasnej Górze Mszy św. w intencji rychłej beatyfikacji sług Bożych Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego przewodniczyć będzie bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu Polski. Następnie w auli Kordeckiego potrwa konferencja, w trakcie której o Robercie Schumanie – „uczniu Chrystusa w polityce” i „chrześcijaninie w służbie wspólnego dobra” – opowie o. prof. Bernardo Ardura, norbertanin, postulator procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. Również ks. prof. Tadeusz Guz z KUL będzie się zastanawiać, na czym może polegać przemiana Europy w powrocie do chrześcijańskich korzeni przez naśladowanie Roberta Schumana.

We wtorek 14 marca w Warszawy od godz. 9.30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego potrwa sympozjum „Zjednoczona Europa – pomysł wierzących polityków, kandydatów na ołtarze”.

Patronami medialnymi sympozjum są m.in. Katolicka Agencja Informacyjna i tygodnik katolicki „Niedziela”.

Fot. EpiskopatNews/flickr.com

Zobacz także
Wasze komentarze