Kraków, 28.01.2017. Abp Marek Jêdraszewski podczas uroczystego ingresu w katedrze na Wawelu, 28 bm. Abp Marek Jêdraszewski oficjalnie obj¹³ urz¹d metropolity krakowskiego, zastêpuj¹c kard. Stanis³awa Dziwisza, który przeszed³ na emeryturê. W uroczystoœci w wawelskiej katedrze bior¹ udzia³ przedstawiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych z prezydentem Andrzejem Dud¹ i premier Beat¹ Szyd³o, duchowieñstwo i wierni. (cat) PAP/Jacek Bednarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Abp Jêdraszewski: podejmijcie wraz ze mn¹ trud g³oszenia Chrystusa***

Abp Jędraszewski: Bóg kocha, bo przebacza

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W piątek wieczorem w Krakowie rozpoczęła się inicjatywa „24 godziny dla Pana”.

„Bóg kocha, bo przebacza. Bo przygarnia do siebie na powrót i daje poczucie szczęścia dziecięctwa Bożego” – mówił abp Marek Jędraszewski, przewodniczący Mszy św. w kościele NMP z Lourdes, który tego dnia był także kolejnym przystankiem w ramach pielgrzymowania po kościołach stacyjnych archidiecezji krakowskiej.

Metropolita krakowski nawiązał do postaci św. Wawrzyńca, gdyż w ramach wędrówki po kościołach stacyjnych Rzymianie w piątek III tygodnia Wielkiego Postu gromadzą się właśnie w kościele poświęconym temu świętemu. Jak wskazał to jeden z bardziej znanych świętych w Rzymie, który w III wieku zyskał wielkie uznanie papieża Sykstusa II i w jego imieniu prowadził pieczę nad administracją dóbr kościelnych.

Przypomniał, że zarówno Sykstus II, jak i św. Wawrzyniec zostali skazani na śmierć męczeńską za wyznawanie wiary chrześcijańskiej. „Do końca pozostał nieugięty, do końca łączył swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa dla dobra Jego mistycznego ciała, którym jest Kościół. I do końca myślał z wielką miłością nie tylko o Bogu, dla którego oddawał swoje życie, ale także o swoim umiłowanym papieżu Sykstusie II” – opisał świętego hierarcha.

Zachęcił do tego, by z pokorą prosić męczennika o „wyzwolenie z żaru pokusy i brzemienia winy” oraz o wzmocnienie wiary. „Św. Wawrzyniec staje się patronem tego, co dzisiaj chcemy przeżywać w tym kościele. ’24 godzin dla Pana’ – czasu modlitwy, pokuty i nawrócenia. Modlimy się o to dla wszystkich, którzy miłosierdzia Bożego potrzebują, zwłaszcza za tych, którzy w sposób szczególny tego miłosierdzia i z jednej strony pragną dostąpić, a z drugiej dostąpić powinni” – powiedział.

Następnie arcybiskup przywołał fragment z Księgi Ozeasza o Bożych drogach, na których potykają się grzesznicy. „Potrzebne są nam drogi, które wiodą prosto do Najwyższego. Chcemy opuścić drogi grzeszników, które są kręte i częstokroć prowadzą na manowce” – mówił.

Metropolita krakowski zapewnił, że Bóg zawsze znajduje litość dla człowieka chcącego powrócić do pierwotnej miłości i możliwe jest odkrycie w biciu ludzkiego serca – rytmu Bożej miłości. „Stanie się to wtedy, kiedy pełni pokory zawołamy: ‚Zgrzeszyłem przeciwko Tobie Boże. Pomóż, ulecz, przygarnij do siebie, daj szczęście być Twoim dzieckiem'” – powiedział na zakończenie abp Jędraszewski.

W Krakowie inicjatywa „24 godziny dla Pana”, w ramach której przez całą dobę wierni będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty oraz włączyć się w różnego rodzaju czuwania modlitewne, będzie prowadzona w parafii św. Brata Alberta, bazylice oo. franciszkanów, parafii Matki Bożej Różańcowej, kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz kościele św. Wojciecha. Szczegółowy plan wydarzenia dostępny jest pod adresem www.24hdlapana.pl.

Abp Jędraszewski: Bóg kocha, bo przebacza
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze