epa05910803 A handout photo made available by Vatican newspaper L’Osservatore Romano shows Pope Francis on the principal balcony of Saint Peter’s Basilica during his Easter Urbi et Orbi blessing at the Vatican, 16 April 2017. Easter is celebrated around the world by Christians to mark the resurrection of Jesus from the dead and the foundation of the Christian faith. EPA/L’OSSERVATORE ROMANO / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Dostawca: PAP/EPA.

Franciszek: Niech Zmartwychwstały Chrystus da pokój!

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci da pokój w naszych czasach – powiedział Franciszek przed tradycyjnym błogosławieństwem „Urbi et Orbi” – Miastu i Światu w Watykanie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W wygłoszonym z Loggii bazyliki św. Piotra orędziu papież wezwał m.in. by „w złożonych, a czasami dramatycznych dziejach narodów Zmartwychwstały Jezus prowadził kroki osób poszukujących sprawiedliwości i pokoju oraz aby obdarzył przywódców państw odwagą, by unikać szerzenia się konfliktów i powstrzymać handel bronią”. Wspomniał również o najbardziej palących problemach naszych czasów: o wojnach na Bliskim Wschodzie, w Afryce, na Ukrainie oraz o konfliktach w krajach Ameryki Łacińskiej i wezwał do ich zakończenia.

Franciszek przypomniał, że na przestrzeni dziejów Zmartwychwstały Pasterz niestrudzenie poszukuje nas, swoich braci zagubionych na pustyniach świata, „Także i dziś bierze On na swe ramiona wielu naszych braci i wiele sióstr uciskanych przez zło w różnych jego formach” – dodał.

Zmartwychwstały Pasterz wychodzi na poszukiwanie tych, którzy się zagubili w labiryntach samotności i marginalizacji – mówił papież. Zaznaczył, że troszczy się On o tych, którzy są ofiarami starego i nowego zniewolenia: nieludzkiej pracy, bezprawnego handlu ludźmi, wyzysku i dyskryminacji, poważnych uzależnień. Troszczy się o dzieci i młodych pozbawianych troski, by być wyzyskiwanymi oraz o osoby, których serca są zranione z powodu przemocy doznawanej w swych domach.

Franciszek podkreślił, ze zmartwychwstały Jezus staje się też towarzyszem drogi osób zmuszonych do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęski głodu, reżimów opierających się na ucisku. „Sprawia, że ci przymusowi imigranci spotykają braci pod każdym niebem, aby dzielić z nimi chleb i nadzieję na wspólnej drodze” – stwierdził mówca.

Zaapelował, by w złożonych, a czasami dramatycznych dziejach narodów Zmartwychwstały Pan prowadził kroki osób poszukujących sprawiedliwości i pokoju, aby obdarzył przywódców państw odwagą, żeby unikać szerzenia się konfliktów i powstrzymać handel bronią.

Franciszek prosił Zmartwychwstałego Jezusa, aby szczególnie wspierał On wysiłki osób czynnie działających na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludności cywilnej w Syrii, będącej ofiarą wojny, która nieustannie sieje przerażenie i śmierć. „Niech da pokój całemu Bliskiemu Wschodowi, począwszy od Ziemi Świętej, a także w Iraku i Jemenie” – powiedział papież i wspomniał o mieszkańcach Południowego Sudanu, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpią z powodu utrzymywania się konfliktów, potęgowanych przez niezwykle poważny głód, dotykający niektóre regiony Afryki.

Niech Zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej angażują się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństw, czasami naznaczonych napięciami politycznymi i społecznymi, które doprowadziły niekiedy do przemocy – modlił sikę Ojciec Święty. „Niech możliwe będzie budowanie mostów dialogu, trwając w walce z plagą korupcji i poszukiwaniu właściwych pokojowych rozwiązań sporów, na rzecz postępu i umocnienia instytucji demokratycznych, w pełnym poszanowaniu państwa prawa” – zaapelował Franciszek.

Nawiązując do sytuacji na Ukrainie powiedział: „Niech Dobry Pasterz dopomoże ziemi ukraińskiej, ciągle nękanej krwawym konfliktem w odzyskaniu zgody i wspiera inicjatywy mające na celu złagodzenia dramatów osób, które ponoszą jego konsekwencje”. Życzył też, aby „Zmartwychwstały Pan, który nieustannie napełnia kontynent europejski swym błogosławieństwem obdarzył nadzieją osoby przeżywające chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu wielkiego braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych”.

Nawiązując do faktu, że w tym roku chrześcijanie wszystkich wyznań wspólnie świętują Wielkanoc, papież zaznaczył: „Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść: «Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział». Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci da pokój w naszych czasach”. „Dobrych Świąt Paschalnych!” – zakończył swe przemówienie Ojciec Święty po czym udzielił błogosławieństwa Miastu i Światu.

Franciszek: Niech Zmartwychwstały Chrystus da pokój!
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze