modlitwa

fot. cathopic

„Anioły pełne dobroci”, czyli jak dzieci i młodzież modlą się za swoich rówieśników

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
„Anioły pełne dobroci” to modlitewna inicjatywa organizowana przez dzieci i młodzież z parafii pw. św. Mikołaja w Lubzinie. Do udziału zachęcają wszystkich, którzy pragną modlić się w intencji dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym i tych żyjących w krajach, w których trwają konflikty zbrojne.

Wydarzenie rozpocznie się 1 czerwca, w Dzień Dziecka, w którym większość dzieci otrzymuje upominek od najbliższych, zwykle od rodziców czy opiekunów. Taki dar wyraża miłość i szacunek do dziecka.  

– Niestety, wiele dzieci wychowujących się w rodzinach niewydolnych wychowawczo nie może liczyć na prezent, który sprawiłby im prawdziwą radość. W tej sytuacji z pomocom przybywają dzieci i młodzież – „Anioły pełne dobroci” – i obdarzają je upominkami wypełnionymi miłością, codzienną modlitwą przez cały czerwiec i rówieśniczym wsparciem” – mówi pomysłodawca ks. Paweł Knap, wikariusz parafii w Lubzinie.

Za dzieci dotknięte wojną i przemocą

Inicjatywa polega na ofiarowaniu przez dzieci codziennej modlitwy „Zdrowaś Maryjo” w czasie porannego i wieczornego pacierza lub w przypadku młodzieży jednej dziesiątki różańca codziennie przez cały czerwiec. Młodzi modlą się w w intencji dzieci, które wychowują się w rodzinach z problemem alkoholowym i doznają różnego rodzaju przemocy. – W tym roku naszą modlitwą chcemy także objąć dzieci żyjące w krajach, w których trwają konflikty zbrojne – dodaje ks. Knap.​

>>> Modlitwa bardzo potrzebna! 3 modlitwy o trzeźwość rodzin i narodu

Dorośli towarzyszą dzieciom

Kapłan zachęca rodziców, opiekunów, wychowawców, kapłanów, siostry zakonne, katechetów, rodziców do rozpowszechnienia wśród dzieci i młodzieży tej modlitewnej inicjatywy oraz do towarzyszenia im w codziennej modlitwie. – Zapraszamy osoby dorosłe do podjęcia indywidualnej modlitwy w tych intencjach np. dar miesięcznej, półrocznej, rocznej modlitwy różańcowej, koronki do Miłosierdzia Bożego, ofiarowania Komunii Świętej czy postu. Warto również w kolejnych miesiącach dalej otoczyć modlitwą dzieci i młodzież, które doznają różnych życiowych trudności – podkreśla ks. Paweł Knap.

Inicjatorzy akcji przygotowali również spot dostępny w serwisie  YouTube. 

Jest to jedna z form realizacji Narodowego Programu Trzeźwości polegająca na ożywieniu działań na rzecz trzeźwości na terenie każdej parafii i niesieniu realnej pomocy dzieciom i młodzieży, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

>>> Ks. Robert Krzywicki: w walce z alkoholem nie wierzę w cuda [ROZMOWA]

Patronat honorowy nad akcją objęli bp Leszek Leszkiewicz, bp Tadeusz Bronakowski (przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych) oraz Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych Diecezji Tarnowskiej. Więcej informacji na: www.aniolypelnedobroci.pl

Zobacz także
Wasze komentarze