Apel Papieża o studia nad przyczynami migracji i ksenofobii

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Papież Franciszek zachęcał katolickie uniwersytety, aby podjęły studia na temat przyczyn przymusowych migracji, a także zjawisk dyskryminacji i ksenofobii, które – jak podkreślił – czasem migranci wywołują w krajach o tradycji chrześcijańskiej.

Apel ten papież wystosował w sobotę podczas spotkania z delegacją Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich, zorganizowanego w Watykanie na zakończenie sympozjum o migrantach i uchodźcach, które odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Mówiąc o potrzebie studiów nad przyczynami migracji Franciszek podkreślił, że „należy przede wszystkim zapewnić ludziom prawo do tego, aby nie byli do niej zmuszani”.

„Równie ważne jest zastanowienie się nad negatywnymi z zasady reakcjami, czasem także dyskryminacyjnymi i ksenofobicznymi, jakie przyjmowanie migrantów wywołuje w krajach o tradycji chrześcijańskiej, po to, by zaproponować drogi kształtowania sumień” – oświadczył papież.

Wyraził opinię, że „godny większego docenienia jest wieloraki wkład jaki wnoszą migranci oraz uchodźcy do społeczeństw, które ich przyjmują i ten, z jakiego korzystają ich wspólnoty w krajach pochodzenia”.

Zdaniem Franciszka uniwersytety katolickie powinny pogłębić „refleksję teologiczną nad migracją jako znakiem czasów”, jak również przygotować programy na rzecz edukacji uchodźców, także tych przebywających w obozach i ośrodkach. Jak stwierdził, przyznanie im stypendiów umożliwiłoby ich relokację.

Papież zaapelował do uczelni o to, aby nauczały swych studentów, wśród których – jak zauważył – są przyszli przywódcy polityczni, przedsiębiorcy i twórcy kultury, „uważnej interpretacji zjawisk migracyjnych, w duchu sprawiedliwości, globalnej współodpowiedzialności i jedności w różnorodności kulturowej”

Apel Papieża o studia nad przyczynami migracji i ksenofobii
4.8 (80%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze