Austria: dziewczyny w służbie liturgicznej

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wśród ponad 45 tysięcy ministrantów w Austrii (w tym 10 tys. w samej tylko archidiecezji wiedeńskiej) prawie 55 proc. stanowią dziewczęta. Dane te przedstawił Simon Mödl, kierujący służbą na rzecz „Młodego Kościoła” w stołecznej archidiecezji. 

Jego badania objęły okres od 2014 do dzisiaj i wykazały niezmienną atrakcyjność posługi przy ołtarzu w szeregach chłopców i dziewcząt, co – według tamtejszych komentatorów – stanowi pozytywny objaw w Kościele austriackim, w którym szereg innych wskaźników może budzić raczej niepokój. Wspólna służba ministrancka chłopców i dziewcząt jest w Austrii zjawiskiem stosunkowo młodym, sięgającym oficjalnie 25 lat wstecz. Ważnym czynnikiem pozostaje tutaj poparcie tej idei przez rodziców, którzy opowiadają się za taką służbą nie tylko w niedziele i święta. Dla wielu dziewcząt służba liturgiczna przy ołtarzu jest znakiem wolności i równości – wynika z badań Mödla.

Zwraca on również uwagę na wzrost liczby kobiet wśród osób odpowiedzialnych za przygotowanie liturgiczne Mszy św., które jeszcze do niedawna było wyłącznym uprawnieniem księży i kleryków. W Austrii sprawami tymi zajmuje się obecnie ok. 2,8 tys. kobiet wobec nieco ponad 2,2 tys. mężczyzn. Zdaniem badacza, wyniki te potwierdzają ogólną tendencję w tamtejszym Kościele – z jednej strony mniejsza aktywność kobiet w dziedzinie oświatowej i społecznej oraz z drugiej wyraźnie większe dążenie do odgrywania ważniejszej roli w zakresie współdziałania między ludźmi i w środkach przekazu.

Fot. Sławomir Mielnik/Edytor.net

Zobacz także
Wasze komentarze