Modlitwa to pierwsze dzieło misyjne 

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Pozdrowienia z Rzymu, gdzie po raz szósty reprezentuję Maroko jako dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych. Chciałem już się uwolnić od tej odpowiedzialności, ale biskupi z Maroka na nowo mnie zaproponowali. Staram się czynić wolę Pana. 

Na znaczenie i konieczność wsparcia Papieskich Dzieł Misyjnych zwrócił uwagę Ojciec Święty w przesłaniu wideo skierowanym do uczestników odbywającego się we Fraterna Domus w Sacrofano pod Rzymem Zgromadzenia Ogólnego Papieskich Dzieł Misyjnych. 

Papież przypomniał, że od najdawniejszych czasów wzajemne wsparcie Kościołów lokalnych, zaangażowanych w głoszenie i świadczenie Ewangelii, było znakiem Kościoła powszechnego. Bowiem misja, ożywiana przez Ducha Zmartwychwstałego Pana, poszerza przestrzenie wiary i miłości aż na krańce ziemi. 

Franciszek podkreślił, że utworzenie w XIX w. Dzieł Misyjnych stanowiło nowy bodziec do głoszenia Chrystusa. Ich celem była modlitwa i konkretnie działanie na rzecz wspierania ewangelizacji na nowych terytoriach. Dzieła te zostały uznane za papieskie przez Piusa XI, który w ten sposób chciał podkreślić, że misja Kościoła wobec wszystkich narodów jest bardzo bliska sercu Następcy św. Piotra. Dzisiaj Papieskie Dzieła Misyjne obecne są w 120 krajach. Ojciec Święty podkreślił znaczenie modlitwy za misjonarzy i misjonarki oraz w intencji działań ewangelizacyjnych Kościoła. 

– Modlitwa jest pierwszym dziełem misyjnym, jakie powinien podjąć każdy chrześcijanin. Jest też dziełem najbardziej skutecznym, chociaż nie można tego zmierzyć – stwierdził Franciszek. Papież wskazał, że Papieskie Dzieła Misyjne zapewniają także sprawiedliwą dystrybucję pomocy, aby Kościoły na świecie miały minimum pomocy dla ewangelizacji, dla sprawowania sakramentów, dla swoich kapłanów, seminariów, dla duszpasterstwa, dla katechetów. – Wsparciem dla misjonarzy, którzy ewangelizują, jest przede wszystkim wsparcie modlitewne, aby obecny był Duch Święty. To On prowadzi ewangelizację – podkreślił Ojciec Święty.  

Na zakończenie Franciszek zachęcił wszystkich do współpracy we wspólnym zadaniu głoszenia Ewangelii i wspieraniu młodych Kościołów poprzez pracę tych Dzieł Misyjnych.

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze