Najpiękniejszy

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie ma nikogo i nie ma nic piękniejszego na świecie ani w zaświatach ponad Jezusa z Nazaretu.

On jest początkiem bez początku i końcem bez końca. Alfa i Omega. Daliśmy Mu wiele imion: Syn Boży, Mesjasz Prawdziwy, Zbawiciel świata, Brat człowieka, Przyjaciel, Pan. Jedno z najpiękniejszych imion Syna Bożego zrodzonego dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy słyszymy w liturgiach chrześcijan na Wschodzie: Czełowiekoljubiec, czyli Miłujący nas.

W świecie pełnym napięć i konfliktów miedzy ludźmi, narodami, ideologiami, partiami, stronnictwami, a także rasami, kulturami i religiami – dziś, tak jak nigdy świeci ewangeliczne przesłanie Jezusa: miłujcie się nawzajem, tak jak Ja was umiłowałem, miłujcie waszych nieprzyjaciół, przebaczajcie i służcie sobie wzajemnie.

Wezwanie do pojednania najmocniej brzmi w Ewangelii. Nikt bowiem tak jak Jezus Chrystus nie wzywa nas do pojednania. On jest zaczynem i pełnią pojednania. On daje nam Ducha Miłości, Ducha Świętego, Ducha komunii.

Zobacz także
Wasze komentarze