bp Mirosław Milewski, fot. episkopat.pl

Bp Milewski: wszelkie dobro otrzymujemy do Boga

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Pamiętajcie, że wszelkie dobro w życiu otrzymuje się od Boga – powiedział dziś bp Mirosław Milewski w Mokowie w diecezji płockiej. Dokonał tam poświęcenia odnowionej malatury kościoła parafialnego, w 80. rocznicę jego konsekracji.

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości bp Mirosław Milewski przypomniał, że mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej, na terenie której leży Mokowo, zawsze charakteryzowała silna świadomość przynależności do państwa polskiego. Gdy w latach II wojny światowej Niemcy włączyli Ziemię Dobrzyńskiej do Rzeszy, mieszkańców wysiedlano i poddawano okrutnym represjom. Niszczono zwłaszcza inteligencję, działaczy społecznych i duchowieństwo.

– Dobrzynianie nigdy się nie poddawali: w czasie II wojny światowej zrzeszali się w organizacjach wolnościowych. Trudno też zliczyć obeliski, pomniki i tablice poświęcone zrywom wolnościowym w tych stronach. Mimo wojen, represji i zniszczeń wasi przodkowie nigdy nie wyrzekli się swojej wiary – podkreślił biskup.

Dodał, że niemal w każdej wsi w parafii znajdują się murowane kapliczki, czy krzyże przydrożne. Są na nich konkretne daty oraz wezwania religijno-patriotyczne. Wrogowie Ojczyzny zaciekle te symbole polskości niszczyli. Jednak wiele z nich udało się zachować dzięki Polakom, którzy z pobudek religijnych i patriotycznych, z narażeniem życia, ukrywali przez całą okupację ich szczątki i po zakończeniu wojny starali się zrekonstruować w pierwotnej formie.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej zaznaczył też, że przy tamie na Wiśle, łączącej brzeg kujawski z dobrzyńskim, już bardzo współcześnie stanął krzyż, upamiętniający ofiarę życia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez komunistów.

Podziękował też wiernym za gorliwą modlitwę przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ołtarzu głównym świątyni. – Gdy powierzacie Panu Bogu za Jej pośrednictwem swoje życie, gdy przystępujecie do sakramentów świętych, gdy prosicie, gdy przepraszacie, gdy okazujecie wdzięczność – pamiętajcie, że wszelkie dobro w życiu otrzymujecie od Boga. Nie z telewizji, nie z internetu, nie z gazet – od Boga – zaakcentował bp Milewski.

Ponadto bp Milewski w 80. rocznicę konsekracji kościoła parafialnego życzył, aby był on dla wiernych drugim domem – domem wiary i wolności, do którego chce się wracać, w którym zawsze jest dla miejsce, gdzie wierni czują się jak u siebie. Prosił też, aby jak najczęściej się w tym kościele gromadzili, choćby na chwilę modlitwy.

Hierarcha życzył też, by Bóg dał parafianom łaskę widzenia spraw takimi, jakimi są one naprawdę, abyś potrafili „przejrzeć” jak niewidomy z Ewangelii, a „wiara nieustannie ich uzdrawiała”.

Oprawę muzyczną uroczystej Mszy św. zapewniła orkiestra dęta z miejscowości Wielgie.

Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie powstała prawdopodobnie w XIII wieku. Obecny kościół parafialny nosi tytuł Świętej Trójcy, a konsekrowany był 80 lat temu, 9 października 1938 r., przez bł. bp. Leona Wetmańskiego, biskupa pomocniczego diecezji płockiej (zamęczonego przez Niemców w czasie II wojny światowej w obozie w Działdowie). W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przywieziony w 1945 r. z Wołynia.

W kościele systematycznie są prowadzone prace remontowe: dwa lata temu zmodernizowano dach i schody do kościoła, a w tym roku odnowiono malaturę. Prace te wykonał Tomasz Zywert z Pelpina, wraz z żoną Marią i synem Michałem. Przeprowadzono je z inicjatywy proboszcza ks. Zbigniewa Milczarka, przy wsparciu parafii.

Zobacz także
Wasze komentarze