Bp Muskus: nie możemy ustawać w obronie życia i jego godności

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Wciąż trzeba nam stawać po stronie życia, w obronie jego wartości i godności – mówił bp Damian Muskus OFM w kościele św. Maksymiliana w Nowej Hucie, gdzie przewodniczył wielkopostnej liturgii stacyjnej. Według biskupa, wzorem takiej postawy jest patron świątyni, którego śmierć w Auschwitz była zwycięstwem życia. „Nie może nam nigdy spowszednieć jego ofiara” – zaapelował.

Bp Muskus przypomniał, że kościół mistrzejowicki został konsekrowany 35 lat temu przez papieża Jana Pawła II, który zwrócił uwagę, że św. Maksymilian jest „duchowym fundamentem” świątyni. „To wstawiennictwo św. Maksymiliana torowało drogę trudnemu, bo realizowanemu w warunkach PRL-u, przedsięwzięciu. Świętemu męczennikowi zawdzięczamy to dzieło, które dziś należy do najważniejszych miejsc promieniowania Ewangelii w Nowej Hucie” – podkreślił kaznodzieja.

Według biskupa, kluczem do zrozumienia świętości i życiowej misji męczennika z Auschwitz jest pojęcie ofiary, którą franciszkański zakonnik złożył na wzór Jezusa. Wyjaśniał, że sens ofierze nadaje miłość. „Bez miłości poświęcenie własnego życia byłoby samobójstwem. Bez miłości ofiara z życia byłaby niemożliwym do wytłumaczenia absurdem. Bez miłości nie miałby sensu Jezusowy krzyż i głodowa cela więźnia z Auschwitz” – powiedział.

Biskup dodał, że Królestwo Boże nie jest zbudowane na ludzkich zaszczytach i honorowych funkcjach. Jego fundamentem jest miłość, która realizuje się w służbie. „To jest istotą chrześcijaństwa. Jezus chce, by Jego uczniowie uczyli się od Niego, jak służyć innym, aż do rezygnacji z własnego życia” – stwierdził.

„W niemieckim obozie w Auschwitz śmierć była wszechobecna, umieranie było niekończącą się codziennością” – zauważył duchowny. W takich warunkach ofiara o. Kolbego była „paradoksalnym zwycięstwem życia, była manifestacją wolności i godności człowieka wbrew najgorszym instynktom oprawców, którzy człowieczeństwo swych ofiar chcieli unicestwić”. „Była zwycięstwem miłości” – podsumował.

„Nie może nam nigdy spowszednieć ofiara o. Maksymiliana. Wciąż musi do nas przemawiać i uczyć nas, że miłość jest mocniejsza niż śmierć, że życie zanurzone w miłości jest zawsze zwycięstwem” – apelował celebrans. Podkreślił, że o. Maksymilian stawia dziś pytania o naszą gotowość do daru z siebie w imię miłości. „Może nie postawi nas Pan Bóg w sytuacji heroicznego wyboru, może nie będziemy musieli zdawać egzaminu z miłości w nieludzkich warunkach i sytuacjach skrajnych. Wciąż jednak trzeba nam stawać po stronie życia, w obronie jego wartości i godności” – zakończył.

Św. Jan Paweł II konsekrował kościół św. Maksymiliana w krakowskich Mistrzejowicach 22 czerwca 1983 r. podczas swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, która odbywała się w czasie stanu wojennego. Papież przypomniał wówczas postać niezłomnego budowniczego świątyni, sługę Bożego ks. Józefa Kurzeję, który budowę kościoła zawierzył św. Maksymilianowi i poświęcił jej swoje życie.

Zobacz także
Wasze komentarze