Proboszcz parafii prawosławnej ze Sławatycz ksiądz Michał Wasilczyk nad brzegiem Bugu w Sławatyczach. Zgodnie z kalendarzem juliańskim prawosławni oraz wierni innych obrządków wschodnich, w tym grekokatolicy, obchodzą 19 stycznia œświęto Chrztu Pańskiego, zwane inaczej śœwiętem Jordanu. To jedna z dwunastu najważniejszych uroczystośœci w roku liturgicznym. Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Chrześcijanie wschodni świętują Jordan, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Prawosławni i grekokatolicy obchodzą dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną Jordanem. W Przemyślu w uroczystościach wraz z grekokatolikami wziął udział m.in. metropolita przemyski obrządku łacińskiego abp Adam Szal.

– W tym dniu wspominamy chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela. Początkowo było ono obchodzone razem z Bożym Narodzeniem. Podział na odrębne uroczystości nastąpił później. W tym wydarzeniu światu objawia się Trójca Święta: Syn Boży przyjmuje chrzest od Jana, słychać głos Boga Ojca: „To jest Syn Mój, którego sobie upodobałem”, a Duch Święty schodzi w postaci gołębia – powiedział KAI ks. Jerzy Mokrauz z prawosławnej parafii Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Przemyślu. – To święto jest ważne również z tego powodu, że od tego momentu rozpoczyna się zbawcza działalność Jezusa Chrystusa – dodał kapłan.

Nad rzekami, a tam gdzie nie było takiej możliwości, w świątyniach odbywały się obrzędy poświęcenia wody. Składają się one z kilku gestów: najpierw kapłan zanurza w wodzie trzy trójramienne świeczniki, następnie dotyka wodę dłonią, kieruje na nią tchnienie oraz trzykrotnie zanurza w niej krzyż. Niekiedy praktykowany jest również zwyczaj wypuszczania w powietrze gołębi, jako symbolu obecności Ducha Świętego.

Poświęconą wodę wierni zabierają ze sobą w celu pokropienia nią swoich domów. Także tej wody używa kapłan w czasie odwiedzin duszpasterskich. Wierni wierzą, że chroni ona od chorób i wszystkiego, co złe.

W Przemyślu największą społeczność chrześcijan wschodnich stanowią grekokatolicy, którzy obrzęd poświęcenia wody odprawili nad Sanem. Uroczystości przewodniczył metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz. Rozpoczęła się ona od Mszy św. w archikatedrze greckokatolickiej pw. Jana Chrzciciela. Następnie procesja przeszła nad rzekę. W uroczystościach wziął udział m.in. metropolita przemyski obrządku łacińskiego abp Adam Szal i biskup pomocniczy Stanisław Jamrozek.

W Polsce najliczniejszą grupę chrześcijan wschodnich stanowią prawosławni. Ich liczbę szacuje się na 550 – 600 tys. Najwięcej mieszka na Podlasiu.

Drugim pod względem liczebności jest Kościół greckokatolicki. Liczy on ponad 50 tys. wiernych. Zamieszkują głównie Podkarpacie, Małopolskę, Dolny Śląsk, Pomorze Zachodnie, Warmię oraz Warszawę. Kościół ten pozostaje w łączności z papieżem i uznaje jego prymat.

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Chrześcijanie wschodni świętują Jordan, czyli uroczystość Objawienia Pańskiego
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze