fot. ZHR, Youtube

Chrześcijańskie fundamenty polskich harcerzy. Już od 30 lat!

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

6 tysięcy osób wzięło udział w Zlocie 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Spotkanie rozpoczęło się w sobotę, w Rybakach na Warmi. W inauguracji zlotu wziął udział premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zwiedził obóz harcerski, uczestniczył też w apelu inaugurującym zlot. Jest to największe harcerskie spotkanie w ramach świętowania jubileuszu istnienia ZHR. Przyjechały harcerki i harcerze z całego kraju. Przygotowano dla nich obozowisko w otoczonym lasami ośrodku warmińskiego Caritasu nad jeziorem Łańskim. Wiele lat, w ZHR spędziła nasza redakcyjna koleżanka.

fot. Tomasz Waszczuk, PAP

Zlot potrwa do 11 sierpnia. W niedzielę harcerze pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, jedynego w Polsce miejsca objawień maryjnych uznanych oficjalnie przez Watykan za autentyczne.W programie zlotu znalazły się też liczne warsztaty, wystawy i koncerty, wędrówki, konferencje instruktorskie, turnieje stopni harcerskich i zdobywanie nowych sprawności. Przewidziano grę miejską w Olsztynie i Jubileuszowe Igrzyska Sportowe ZHR, w którym mają rywalizować wszyscy uczestnicy zlotu.

„Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim”.

Zdjęcie: Apel inaugurujący Zlot 30-lecia ZHR, fot. Tomasz Waszczuk, PAP

Wśród gości zaproszonych na zlot jest Julie Seton – wnuczka Ernesta Thompsona Setona, założyciela ruchu Woodcraftu i współtwórcy skautingu, a także Krystyna Małkowska – wnuczka Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej i Andrzeja Małkowskiego, uważanych za twórców harcerstwa. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to druga co do wielkości (po ZHP) organizacja harcerska w Polsce.
 
Skupia 17,5 tys. członków w ponad tysiącach drużyn działających w 12 okręgach. Praca wychowawcza prowadzona jest w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy. Rozwijany jest ruch zuchowy (7-11 lat), harcerski (11-16) i wędrowniczy (16-18) oraz harcerstwo starsze.

Chrześcijańskie podstawy

Kadrę ZHR tworzy 1,8 tys. instruktorów – osób pełnoletnich i będących chrześcijanami. Ma to związek ze statutowym zapisem, że „Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim”.
Jak deklaruje ZHR, jest to „wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności”.

Biała Służba

ZHR wychowuje w duchu chrześcijańskim i jednocześnie przekuwa te zasady na życie codzienne, harcerze mogą je sprawdzić w konkretnych praktycznych zasadach. Biała Służba – służba pomocnicza – w czasie papieskich pielgrzymek pomagająca pątnikom stała się elementem kształtującym postawy członków ZHR. Ta aktywność bardzo mocno skupiła i zintegrowała harcerstwo, które skrystalizowało się w formie RHR-u (Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej). Z kolei ta organizacja stała się ważnym elementem rodowodu ZHR.

Zdjęcie: Biała Służba, fot. ZHR

ZHR od początku istnienia poprzez Referat Wschód gromadzący różne środowiska z całej Polski angażował się we współpracę z polskimi organizacjami harcerskimi w krajach byłego ZSRR. Działanie przyniosło efekt w postaci wsparcia kształceniowego oraz wymiany metodycznej i programowej. Ważnym elementem działania Referatu Wschód stało się pełnienie służby na rzecz rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Początki ZHR

Organizacja odwołuje się do tradycji polskiego skautingu, powstałego w 1911 r., zasad programowych harcerstwa z lat 1918-1939, wojennej historii organizacji podziemnych – Szarych Szeregów i Hufców Polskich, a także do niezależnego harcerstwa powojennego.

Zdjęcie: Gietrzwałd, 30-lecia ZHR, fot. Tomasz Waszczuk, PAP

Korzenie ZHR sięgają 1980 r., gdy powstały Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, skupiające tzw. niepokorne, niezależne środowiska harcerzy i instruktorów. Przedstawiciele tych środowisk spotkali się 12 lutego 1989 r. w Warszawie, deklarując wspólne utworzenie ZHR. Wkrótce potem przyjęto uchwałę o powołaniu do życia tej organizacji. W kwietniu 1989 r. na pierwszym Walnym Zjeździe uchwalono statut i wybrano władze. Rok później zarejestrowano ZHR. Jednym z współtwórców Związku był historyk prof. Tomasz Strzembosz, w latach 1989-1993 przewodniczący Rady Naczelnej ZHR, a następnie honorowy przewodniczący ZHR.

Zdjęcie: z harcerzami spotkał się prezydent Andrzej Duda, fot. Tomasz Waszczuk, PAP

Zobacz także
Wasze komentarze