Co daje Eucharystia? 10 skutków w życiu tego, kto Ją przyjmuje

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Zobacz, czego możesz doświadczyć już dzisiaj. Eucharystia jest czymś nie do zastąpienia w życiu.

 1. Jedność z Chrystusem
  Eucharystia to zamieszkanie w Nim i Jego zamieszkanie w nas.
 2. Zmazanie grzechu powszedniego dzięki Komunii
  Eucharystia to zjednoczenie z samą Miłością. Ta Miłość wypala wszelkie pozostałości grzechu powszedniego, oczyszcza i uzdalnia do czynienia dobra.

  >>>Przeczytaj, by czas na Eucharystii nie przeciekał ci przez palce

 3. Ochrona przed grzechem śmiertelnym
  Eucharystia jest jak warstwa ochronna, która sprawia, że trudniej pokusom skłonić człowieka do grzechu.
 4. Osobista więź z Jezusem
  Eucharystia to moment niesamowitej i niepowtarzalnej więzi z samym Bogiem. Eucharystia tę więź rodzi, podtrzymuje, ocala, odnawia.
 5. Eucharystia daje życie
  Eucharystia „podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie” (KKK 1392).

  >>>12 powodów, dla których warto iść na mszę świętą

 6. Jedność z Ciałem Chrystusa
  Bliskość z Chrystusem, którą zawdzięczamy Komunii św., daje nam także bliższą łączność z innymi, którzy przyjmują Komunię św. Można powiedzieć, że Eucharystia to spoiwo łączące nas z Jezusem oraz naszymi braćmi i siostrami w Kościele.
 7. Uwrażliwienie na biednych
  Eucharystia przemienia Chrystusa, który jest Chlebem dla wszystkich, wszystkich jednoczy i wszystkich karmi. Ktoś, kto karmi się Eucharystią, jest przemieniany na wzór Chrystusa.
 8. Pocieszenie duchowe
  Eucharystia jest tutaj, na ziemi, doświadczaniem tej radości, która jest w niebie. Dlatego jest pocieszeniem i nadzieją.

  >>>Protestancki pastor doznał szoku na Mszy świętej [WIDEO]

 9. Duchowy pokój
  Eucharystia pozwala także doświadczyć niebiańskiego spełnienia, czyli pokoju. Świadczą o tym ludzie, który w najtrudniejszych warunkach, w czasie wojen doświadczali nieskończonego pokoju wbrew temu, co ich otaczało.
 10. Eucharystia to centrum naszego życia
  Eucharystia jest najcenniejsza perłą Kościoła, ponieważ jest nią sam Jezus. Sam Bóg przebywa w ten sposób z nami.
Zobacz także
Wasze komentarze