świece

fot. Unsplash

Poznań: czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

W sobotę 2 listopada o godz. 21.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu odbędzie się całonocne „Czuwanie w intencji dusz w czyśćcu cierpiących”. Mottem tegorocznej modlitwy będą słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Matka nigdy nie odchodzi – ani od kołyski, ani z kalwarii, ani od grobu swojego dziecka”.

Msza św. z wymieniankami za zmarłych parafian i dusze w czyśćcu cierpiące rozpocznie się o godz. 20.00. Następnie zostanie odmówiony różaniec, po którym nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu. O 23.00 wierni odmówią litanię za zmarłych w czyśćcu cierpiących. Czuwanie będzie trwało całą noc aż do 7.30.

czuwanie modlitewne

LITANIA ZA ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCYCH

Ojcze z nieba Boże, -zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, -zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, -zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nim (nią, nimi)
Bramo niebieska, –
Królowo Wniebowzięta, –
Święty Michale, –
Święty Janie Chrzcicielu, –
Święty Józefie, –
Święty …… (patronie zmarłego), –
Wszyscy święci i święte Boże, –

Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją, ich) Panie
Od zła wszelkiego, –
Od cierpień w czyśćcu, –
Przez Twoje wcielenie, –
Przez Twoje narodzenie, –
Przez Twój chrzest i post święty, –
Przez Twój krzyż i mękę, –
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, –
Przez Twoje zmartwychwstanie, –
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, –
Przez zesłanie Ducha Świętego, –
Przez Twoje przyjście w chwale, –

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, – wysłuchaj nas, Panie
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, –
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, –
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, –
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, –
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, – Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz także
Wasze komentarze