Dlaczego Jezus zmartwychwstał dopiero trzeciego dnia?

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa… Zaraz. Ale dlaczego Jezus zmartwychwstał akurat trzeciego dnia? 

W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy zapowiedź Chrystusa o tym, że trzeciego dnia zmartwychwstanie: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 24, 7). Ale dlaczego akurat trzeciego? Tutaj trzeba podać co najmniej dwa uzasadnienia.  

Jednym z nich są zapowiedzi w Starym Testamencie. Sam Jezus powoływał się na Jonasza, który spędził we wnętrzu ryby trzy dni i trzy noce. „Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce” (Mt. 12, 39–40). 

Drugie wytłumaczenie jest pozabiblijne, bardziej kulturowe. W czasach Jezusa obowiązywała niepodważalna zasada, że do trzeciego dnia człowiek może ożyć. Gdyby więc Jezus zmartwychwstał wcześniej, uznanoby, że w ogóle nie umarł. We fragmencie o wskrzeszeniu Łazarza jest wyraźne zaakcentowanie, że Łazarz leży w grobie już czwarty dzień. Jest w tym wyraz braku nadziei. 

Chrystus zmartwychwstał dopiero trzeciego dnia, aby pokazać, że prawdziwie pokonał śmierć. W inne tajemnice dotyczące zmartwychwstania zagłębiają się Szymon Hołownia oraz ks. Grzegorz Strzelczyk. Warto posłuchać! 

Dlaczego Jezus zmartwychwstał dopiero trzeciego dnia?
4.8 (80%) 11 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze